Hitta utbildning | GRVUX

 

Nu har efteranmälan till aprilstarten öppnat och du kan söka till de utbildningar som har platser kvar eller saknar reserver.

 

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning ansökningarna registreras. De som är först till kvarn med fullständiga ansökningar, som visar att de är behöriga att läsa, erbjuds plats på den sökta utbildningen.

 

Nästa ordinarie ansökningsperiod kommer att löpa mellan den 24/4 och 21/5. Då går det att ansöka till utbildningarna som erbjuds med start i augusti.

 

Gilla och följ GRvux på www.facebook.com/grvux! Där hittar du alltid senaste nytt om de regionalt sökbara yrkesutbildningarna för vuxna i Göteborgsregionen.

Hitta utbildning