Buss Yrkesförare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Observera: Du behöver körkortstillstånd för buss för att kunna bli antagen till utbildningen! Om du inte har körkortstillstånd behöver du söka det omgående då det kan ta lång tid att få det. För mer info, se texten nedan.

Utbildningens innehåll
Utbildningen ges i Mölnlycke och Göteborg och varvar teori med praktik. Du läser kurserna Yrkestrafik - vux och Persontrafik - vux samt, om du behöver, även Yrkessvenska där du lär dig ord och begrepp kopplade till ditt ämnesområde. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, övningar i grupp och enskilt på datorn, mycket praktisk övningskörning. Teori i grupp, sedan rullande schema i den praktiska körundervisningen.

Undervisningen och kurslitteraturen är på svenska och därför behöver du behärska svenska språket i tal och skrift, motsvarande lägst Svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande kunskaper.
Under utbildningen kommer du att behöva använda dator och därför behöver du grundläggande datorkunskaper.
Branschen värdesätter att du som person är förtroendeingivande och har social kompetens.

Viktig information angående körkortstillstånd och körkort!
För att vi skall kunna behandla din ansökan behöver du skicka in kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 3. Tänk att det kan ta lång tid från det att du söker ditt körkorttillstånd till det att du får det. Ansök om tillståndet i god tid och vänta inte!

Du har möjlighet att komma in med komplettering av körkortstillstånd och körkort senast 2 mars 2018 (oss tillhanda). Övriga dokument (betyg) skall vara oss tillhanda senast 6 februari 2018.

Körkortstillstånd söker du via Transportstyrelsens hemsida (www.transportstyrelsen.se/korkort).

För att få körkortstillstånd för tung trafik krävs också ett läkarintyg.  Via Transportstyrelsens hemsida kan du ladda ner eller beställa blanketten för läkarintyg, tänk på att det är ett läkarintyg för tung trafik som du ska ha. Ta med blanketten för läkarintyg till läkarbesöket som du tex kan göra på din vårdcentral. Obs, boka läkarbesök snarast då det dröja innan du får en tid.

Observera att du ska ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd. För att få fullständigt busskörkort som yrkesförare måste du ha fyllt 23 år vid uppkörningen. Om du är mellan 21 och 23 år kan du ta busskörkort men du får endast köra linjetrafik med max 50 km längd på slingan. Begränsningen tas bort när du fyller 23 år.

Vart leder utbildningen
Utbildningen vänder sig till dig som vill bli bussförare. Utbildningen ger dig möjlighet att ta D-körkort och få yrkeskompetensbevis för bussförare och du kan sedan söka arbete som yrkesförare.

Kostnader för eleven
Skolan står för kurslitteratur samt teori- och uppkörningsprov (första gången). Kostnader som tillkommer för den studerande under utbildningens gång är cirka 1500:- för körkortstillverkning, ykb etc.  

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbesked
Från och med hösten 2017 meddelas kurs- och antagningsbesked till sökande i första hand i digital form. Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

Plats för utbildningen
Mölnlycke/Göteborg. Skolan ligger centralt i Mölnlycke samt på Hisingen i Göteborg. Båda ligger nära bra allmänna kommunikationer. Du har tillgång till bibliotek, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog.

Utbildningsanordnare
Vuxenutbildningen Härryda

Studieperioder
2018-04-09 - 2018-07-06
2018-08-06 - 2018-10-19
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Dessutom måste du bifoga kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 3. Körkortstillstånd skall vara giltiga under hela utbildningstiden

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

Persontrafik - vux PESPER1 200 Yrkestrafik - vux TRAYRK1 300

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Mölnlycke/Göteborg
Längd: 
24 veckor
Poäng: 
500
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 6, 2018
Anmälningskod: 
GRY-FPT-1804-HA
Skola: 
Vuxenutbildningen Härryda

Extramaterial

Bussförare kör expressbuss, flygbuss, färdtjänst eller linjetrafik. Även turist- och beställningstrafiken sysselsätter många bussförare. Att arbeta som bussförare är ett ansvarsfullt serviceyrke. Bussföraren är företagets ansikte utåt och det är viktigt att bemöta kunderna på ett positivt sätt.