Lastbil Yrkesförare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Observera: Du behöver körkortstillstånd för tung trafik för att kunna bli antagen till utbildningen! Om du inte har körkortstillstånd behöver du söka det omgående då det kan ta lång tid att få det. För mer info, se texten nedan.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom godstransporter, en branch med mycket goda möjligheter till arbete.

Utbildningens innehåll
Utbildningen ger dig körkort C + E och yrkeskompetensbevis (YKB) att kunna börja arbeta som yrkesförare direkt efter avslutad och godkänd kurs. Kursen ger dig information från godstransportföretag om rutiner och anställningskrav. Utbildningen ger dig behörighet att köra lastbil nationellt och internationellt. Examination görs av Trafikverkets förarprövare.
 
Viktig information angående körkortstillstånd och körkort!
För att vi skall kunna behandla din ansökan behöver du skicka in kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 2 eller 3. Tänk att det kan ta lång tid från det att du söker ditt körkorttillstånd till det att du får det. Ansök om tillståndet i god tid och vänta inte!

Du har möjlighet att komma in med komplettering av körkortstillstånd och körkort senast den 2 mars 2018 (oss tillhanda). Övriga dokument (betyg ) skall vara oss tillhanda senast den 6 februari 2018.

Körkortstillstånd söker du via Transportstyrelsens hemsida (www.transportstyrelsen.se/korkort).

För att få körkortstillstånd för tung trafik krävs också ett läkarintyg.  Via Transportstyrelsens hemsida kan du ladda ner eller beställa blanketten för läkarintyg, tänk på att det är ett läkarintyg för tung trafik som du ska ha. Ta med blanketten för läkarintyg till läkarbesöket som du tex kan göra på din vårdcentral. Obs, boka läkarbesök snarast då det dröja innan du får en tid.
 
OBSERVERA att du skall ha fyllt 21 år senast 2018-04-09 för att kunna bli antagen.

En förutsättning för att kunna fullfölja är att du har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift.
Innan antagningen görs kommer du att kallas till en personlig intervju i samband med en informationsträff. Vid detta tillfälle kommer vi att kontrollera alla sökandes körvana. Informationsträffen, intervjun och kontrollen av körvana är obligatorisk för att bli antagen till utbildningen.

Vart leder utbildningen
Utbildningen ger dig körkort C + E och yrkeskompetensbevis (YKB) att kunna börja arbeta som yrkesförare direkt efter avslutad och godkänd kurs. Kursen ger dig information från godstransportföretag om rutiner och anställningskrav. Utbildningen ger dig behörighet att köra lastbil nationellt och internationellt. Examination görs av Trafikverkets förarprövare.

Kostnader för eleven
Kostnaden för eleven blir ungefär 2300 kr för läkarintyg,  körkortstillstånd, litteratur, avgifter för kort och arbetskläder och skor.

Kurs- och antagningsbesked
Från och med hösten 2017 meddelas kurs- och antagningsbesked till sökande i första hand i digital form. Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen. Du får vara beredd på restid till din APL plats. I utbildningen ingår en APL-period på 4-6 veckor.

Plats för utbildningen
Stenungsund, Munkerödsvägen 4.

Utbildningsanordnare
Vuxenutbildningen i Stenungsund.

Studieperioder
2018-04-09--2018-06-29
2018-07-30--2019-01-11 
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Bifoga dessutom: Kopia på svenskt körkort klass B eller motsvarande behörighet utfärdat i annat EES-land. Kopia på körkortstillstånd grupp 3 eller 2 (C+E). Körkortstillstånd skall vara giltiga under hela utbildningstiden

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Stenungsund
Längd: 
36 veckor
Poäng: 
800
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 6, 2018
Anmälningskod: 
GRY-FGT-1804-SD
Skola: 
Stenungsunds vuxenutbildning

Extramaterial

Lastbilsförare transporterar allt från byggmaterial, möbler och livsmedel till kemikalier, bränsle och levande djur. Det är ett självständigt yrke som kräver att man är bra på att planera och organisera sina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter.