Internationell svetsare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats eller reservplats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.
-----------------------------------------------------------------

Förkunskaper: Godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå.

Vill du ha ett framtida arbete som svetsare är detta utbildningen för dig. Du utbildas på de senaste maskinerna och med kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden idag. Som IW-svetsare (internationell svetsare) får du möjlighet att arbeta över hela världen med avancerad svetsning. 

Utbildningens innehåll
Du studerar först grundläggande kunskaper inom industri för att sedan fördjupa dig inom svetsning. Du läser t.ex. mät- och ritteknik, produktionsutrustning, grundläggande svetsteknik samt fördjupar dig inom svetsmetoderna MIG/MAG, TIG och MMA. Utbildningen varvar teori med praktik i vår egen "verkstad" som har de senaste svetsmaskinerna. En del av utbildningen kommer att förläggas ute hos företag, s.k. arbetsplatsförlagd utbildning, där du tillsammans med en handledare deltar i företagets verksamhet, lär dig mer om den och hur arbetet där fungerar. Om du under utbildningen bedöms ha möjligheterna att klara att avlägga svetsarprövningar med godkänt resultat, finns den möjligheten inom de svetsmetoder som du läser i utbildningen.

Utbildningen sker i våra lokaler på Norra Deltavägen 3 i Göteborg. Du tar dig lätt till lokalen med allmänna kommunikationsmedel eller med bil.

Vart leder utbildningen
Tillverkningsindustrin går idag för högvarv och arbetsmöjligheterna för svetsare är mycket goda. Även inom byggbranschen är arbetsmöjligheterna mycket goda och idag har t.ex. ca 75% av byggnaderna en stålkonstruktion som det krävs svetsarprövning för att få arbeta med.

Efterfrågan idag på duktiga svetsare är mycket stor och arbetsmöjligheterna efter genomförd utbildning därmed mycket goda. Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos är arbetsmöjligheterna för svetsare mycket goda och i Göteborgs-regionen är konkurrensen om arbetena låg, d.v.s. efterfrågan på utbildade svetsare överstiger kraftigt det antal som finns tillgängliga. Inget krav på körkort finns men kan vara meriterande vid kommande anställningar.

Kostnader för eleven
Ca 3000:-

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet. Informationsmöten är planerade till perioden 17-21 november.

Kurs- och antagningsbesked
Från och med hösten 2017 meddelas kurs- och antagningsbesked till sökande i första hand i digital form. Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.

Plats för utbildningen
Göteborg, Deltavägen 3

Utbildningsanordnare
Veldi

Ansvarig vuxenutbildning
Göteborg

Studieperioder
2018-01-08--2018-06-22
2018-08-06--2018-12-21
2019-01-07--2019-06-21
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

Industritekniska processer 1 INUINU01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Orienteringskurs, gymnasiell nivå KGYORI1 50 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Människan i industrin 1 MÄIMÄN01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Produktutveckling 1 PRKPRK01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Kälsvets 1 SAAKÄL01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Kälsvets 1 specialisering 2 SAAKÄL01S2 100 Kälsvets 1 specialisering 3 SAAKÄL01S3 100 Svets grund SAASVT00S 100 Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Industriteknik
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
68 veckor
Poäng: 
1 450
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Sista kompletteringsdag: 
måndag, november 6, 2017
Anmälningskod: 
GRY-SVS-1801-GG
Skola: 
Veldi

Extramaterial

Svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder. Man kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.