Yrkesväktare flex | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats eller reservplats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.
-----------------------------------------------------------------

Förkunskapskrav
Godkända betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1  samt godkända betyg i Engelska och Matematik på grundläggande nivå. Du måste kunna uppvisa ett rent belastningsregister för att få genomföra APL på ett bevakningsbolag. Grundläggande datavana rekommenderas då utbildningen sker flexibelt.

Väktarutbildningen är en utbildning för dig som vill arbeta med människor, bevakning och säkerhet. Denna väktarutbildning riktar sig främst till dig som inte tänker läsa vidare då den inte ger gymnasiebehörighet.

Utbildningens innehåll
I utbildningen får du kunskap om människans beteenden, kommunikation, psykiskt ohälsa, socialt arbete med människor utanför samhällets ramar samt kunskaper inom bevakning- och säkerhetsbranschen. Utbildningen innehåller den kompetens som möter de nya krav branschen har på framtidens väktare, där vi ser en omställning från det fysiska och våghalsiga till service, teknik och förebyggande arbete gällande konflikter och våld. Utbildningen är utformad i samråd med BYA (Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd) och uppfyller de krav som finns reglerade i Rikspolisstyrelsens föreskrifter.

Utbildningen varieras med föreläsningar av lärare/externa föreläsare, studiebesök, praktiska övningar, grupparbeten och fältstudier.  Utbildningens upplägg är heltidsstudier och omfattar totalt 800 poäng. Delar av utbildningen är på ett bevakningsbolag, APL (arbetsplatsförlagt lärare) under minst 160 timmar.

Flexibla studier innebär att du använder flera lärformer. Till stor del studerar du via datorn och har möjlighet att träffa lärare för handledning.

Vart leder utbildningen
Som utbildad väktare är arbetsuppgifterna många och väldigt varierande. Du kan arbeta med övervakning, rondering, receptionsarbete, parkeringsvakt samt förebyggande arbete inom bevakningsbranschen. Då utbildningen är framtagen i nära samarbete med branschen är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden när du är klar med din utbildning. Goda kontakter skapas mellan elev och bevakningsbolagen under utbildningen samt under APL-perioden.

Kostnader för eleven
Kostnad för kurslitteratur ligger runt 3000 kr. Övriga kostnader som tillkommer för utbildningen är ca 2500 kr. I kostnaden ingår utökad granskning och uniform.  Du som elev får betala för den utökade granskning som genomförs av Länsstyrelsen innan du går ut på APL i den sista perioden. Under APL-perioden måste du som elev har en godkänd uniform som visar att du är elev under utbildning. MoA Lärcentrum hjälper till vid beställning av uniform. Då ingår byxa, jacka samt t-shirts.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet. Informationsmöten är planerade till perioden 17-21 november.

Kurs- och antagningsbesked
Från och med hösten 2017 meddelas kurs- och antagningsbesked till sökande i första hand i digital form. Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får vara beredd på restid till din APL plats. Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Innan APL ansöker bevakningsbolaget om en utökad granskning hos Länsstyrelsen.
Du måste kunna uppvisa ett rent belastningsregister för att få genomföra APL på ett bevakningsbolag. Denna rutin genomför samtliga bolag i branschen vid nyanställning av väktare.

Plats för utbildningen
MoA Lärcentrum
Östra Hamngatan 30 - 34
411 09 GÖTEBORG

Utbildningsanordnare
MOA Lärcentrum

Ansvarig vuxenutbildning
Göteborg stad

Studieperioder
2018-01-08 - 2018-07-01
2018-07-02--2018-09-21

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik
- Engelska

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Barn och fritid
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
37 veckor
Poäng: 
800
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Sista kompletteringsdag: 
måndag, november 6, 2017
Anmälningskod: 
GRY-VKT-1801-GG
Skola: 
Moa Lärcentrum

Extramaterial

En väktare kan bevaka många olika områden. Som ronderande väktare åker man runt och bevakar flera olika fastigheter, till exempel industrier, kontorslokaler eller varuhus. Stationära väktare övervakar till exempel in- och utpasserande till olika lokaler. Andra väktare upprätthåller ordningen vid evenemang. B-körkort krävs ofta.