Trädgårdsutbildning med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats eller reservplats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.
-----------------------------------------------------------------

Utbildningens innehåll
Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba inom gröna näringen, antingen som anställd eller som egen företagare. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom skötsel, anläggning, växtkunskap, odling och trädvård. Du får också kunskaper i att starta och driva företag inom trädgårdsnäringen med ekologisk profil.
 
Utbildningen kommer att omfatta tre terminer vilket innebär att yrkesämnena läggs  över en längre tid och att extra språkstöd kommer att ingå. Utbildningen kommer också  innehålla en orienteringskurs som omfattar bland annat yrkessvenska, studiehandledning, CV-skrivande och jobbsök. Vi rekommenderar att du har grundläggande matematikkunskaper och datorkunskap med dig för att underlätta utbildningen.
 
I utbildningen varvas teori och praktik utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi arbetar nära branschen både kring  studiebesök, föreläsningar och projektarbeten. Exempel på projekt du arbetar med är upprättande av skötselplaner, trädgårdsgestaltning och projektering till färdig trädgårdsanläggning. Du arbetar också med växtval och plantering utifrån växtbetingelser.
 
För att bli anställningsbar vill branschen att du har körkort. Det underlättar även under APL-perioden om du har körkort.
  
Yrkesutbildning med språkstöd:
I utbildningen ingår utöver yrkeskurserna även kurser i sfi och svenska som andraspråk grund samt orienteringskurser inom yrkessvenska och studieteknik. Den som blir antagen skall ha förutsättningar att klara av yrkeskurserna med hjälp av stöd i svenska under utbildningstiden.

Vart leder utbildningen
Miljövärd på bostadsbolag, trädgårdsarbetare i parker och trädgårdar, på kyrkogårdar och idrottsanläggningar, trädgårdstjänster i privata trädgårdar är exempel på yrken där det krävs stora insatser av skötsel och nyanläggning och där efterfrågan på välutbildad personal är stor. Utbildningen ger också behörighet för att kunna söka vidare till Yrkeshögskolans trädgårdsutbildningar.

Kostnader för eleven
Kostnader för kurslitteratur, arbetskläder och resor vid studiebesök, ca 3000 kr

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte samt intervju innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbesked
Från och med hösten 2017 meddelas kurs- och antagningsbesked till sökande i första hand i digital form. Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Vid APL följer du din handledares arbetstider. Du har två längre APL-perioder. Här skapar du värdefulla kontakter som kan leda till framtida jobb.

Plats för utbildningen
Göteborg/ centrum

Utbildningsanordnare
August Kobbs Gymnasium/Burgården

Ansvarig vuxenutbildning
Utbildningsförvaltningen i Göteborg

Studieperioder
2018-01-08 - 2018-06-22
2018-07-30 - 2018-12-14
2019-01-07 - 2019-04-19
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge. Utbildningen är inte avsedd för dig som redan har godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskapsnivå. Den sökande ska ha behov av språkstöd för att kunna bli antagen.
 
För att kunna bli antagen skall du ha börjat lära dig det svenska språket och befinna dig på sfi-nivå eller grundläggande nivå svenska som andraspråk. Dessutom krävs det att du med språkstöd bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen.

.

Yrkesvux med språkstöd

Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Naturbruk
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
60 veckor
Poäng: 
1 200
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Sista kompletteringsdag: 
måndag, november 6, 2017
Anmälningskod: 
GRS-TRG-1801-GG
Skola: 
Utbildningsförvaltningen

Extramaterial

Trädgårdsodlare arbetar med att odla växter såsom blommor, frukt, bär eller grönsaker för försäljning. Man sköter växterna från sådd eller plantering till skörd och leverans till kunderna. Det ingår i arbetet att övervaka odlingen, sköta gödsling, bevattning och förebygga sjukdomar och andra problem.