Trädgård skötsel och odling | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats eller reservplats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.
-----------------------------------------------------------------

Förkunskapskrav: Svenska / Svenska som andraspråk och matematik på grundskolenivå.  

Utbildningens innehåll
Kursen riktar sig till dig som vill jobba inom gröna näringen, antingen som anställd eller som egen företagare. Du tycker om att arbeta ute. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom skötsel, gestaltning  och anläggning, växtkunskap,trädvård och beskärning och odling. Du får  en inblick i lokala förutsättningar för stadsnära odling. Du får också en inblick i företagande , att starta och driva företag inom trädgårdsnäringen .

Utbildningen är förlagd till kulturfastigheten Stora Katrinelunds landeri, med egen trädgård. I utbildningen varvas teori och praktik på ett naturligt sätt. Vi arbetar nära branschen. Det kan gälla studiebesök som görs i anknytning till det aktuella kursinnehållet, föreläsningar och projektarbeten, samt APL-platser. Några av alla våra samarbetspartners är Tjolöholm, Jonsereds trädgårdar, Park- och naturförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen, Botaniska trädgården och Bostadsbolaget Poseidon. Exempel på projekt du arbetar med är upprättande av skötselplaner, trädgårdsgestaltning. Du arbetar också med växtval och plantering utifrån växtbetingelser.

Utbildningen är på heltid och skolförlagd. Grundläggande kunskaper om datorhantering rekommenderas.

Utöver detta får du möjlighet att ta yrkesbevis, grönt kort, enligt TCYK:s certifieringsregler som är en merit när du söker jobb. Under APL-perioden skapar du värdefulla kontakter som kan leda till  jobb efter utbildningen. Utbildningen ger också behörighet för att kunna söka vidare till Yrkeshögskolans trädgårdsutbildningar.

Vart leder utbildningen
Miljövärd på bostadsbolag, trädgårdsarbetare i parker och trädgårdar, på kyrkogårdar och idrottsanläggningar, i handelsträdgårdar, trädgårdstjänster i privata trädgårdar är exempel på yrken där det krävs stora insatser av skötsel och underhåll och där efterfrågan på välutbildad personal är stor.

För att bli anställningsbar kräver branschen i de flesta fall att du har körkort. Det underlättar även under APL-perioden om du har körkort.

Kostnader för eleven
Kostnader ca 2500 kr för arbetskläder och kursmaterial och studiebesök

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet. Informationsmöten är planerade till perioden 17-21 november.

Kurs- och antagningsbesked
Från och med hösten 2017 meddelas kurs- och antagningsbesked till sökande i första hand i digital form. Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Vid APL följer du din handledares arbetstider.  Din APL-plats kan vara i ett bostadsområde, på en kyrkogård, en plantskola eller handelsträdgård, en golfbana, inom parkförvaltning eller hos ett trädgårdsanläggningsföretag. Skolan har ett väl upparbetat samarbete med branschen och tillhandahåller APL-platser  med hög kvalité. Här har du också goda chanser till arbete. Under utbildningen gör du två längre APL-perioder.

Plats för utbildningen
Göteborg/ centrum

Utbildningsanordnare
UBF. August Kobbs Gymnasium/Burgården

Ansvarig vuxenutbildning
Utbildningsförvaltningen i Göteborg

Studieperioder
2018-01-08 - 2018-06-22
2018-07-30 - 2018-12-14
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik.

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

Marken och växternas biologi
BIGMAN0
100
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...

Design 1
DESDES01
100
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...

Orienteringskurs, gymnasiell nivå
KGYORI1
50
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...

Beskärning och trädvård
SKÖBEK0
100
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...Ö&courseCode=SKÖBEK0&lang=sv&tos=gy&webtos=vuxgy#anchor_SKÖBEK0

Skötsel av utemiljöer
SKÖSKÖ0
100
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...Ö&courseCode=SKÖSKÖ0&lang=sv&tos=gy&webtos=vuxgy#anchor_SKÖSKÖ0

Skötsel av utemiljöer - specialisering
SKÖSKÖ00S
100
http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymn...ÖSKÖ00S

Trädgårdsanläggning 1
TRDTRÄ01
100
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...Ä01&lang=sv&tos=gy&webtos=vuxgy#anchor_TRDTRÄ01

Trädgårdsodling
TRRTRA0
100

Trädgårdsmaskiner
TRSTRG0
100
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/...

Växtkunskap 1
VÄXVÄX01
100
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...ÄX&courseCode=VÄXVÄX01&lang=sv&tos=gy&webtos=vuxgy#anchor_VÄXVÄX01

Växtkunskap 2
VÄXVÄX02
100
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...ÄX&courseCode=VÄXVÄX02&lang=sv&tos=gy&webtos=vuxgy#anchor_VÄXVÄX02

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Naturbruk
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
44 veckor
Poäng: 
1 050
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Sista kompletteringsdag: 
måndag, november 6, 2017
Anmälningskod: 
GRY-TSO-1801-GG