Vård och omsorgsutbildning | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats eller reservplats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.
-----------------------------------------------------------------

Inledning
Vill du arbeta med människor som behöver din hjälp? Utbildningen förbereder dig för yrkeslivet och i viss mån för vidare studier. Du får en bred yrkeskompetens och kan arbeta som vård- och omsorgspersonal som exempelvis undersköterska:
- på äldreboenden
- inom hemtjänst
- på sjukhus
- inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar

Utbildningens innehåll
Under utbildningen kommer du att läsa om människan ut ett brett perspektiv. Det handlar om:
- hälsa
- medicin
- pedagogik
- sociologi
- psykologi
- psykiatri och vårdvetenskap
I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska delar. Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL innebär att du under ett antal veckor på heltid följer en yrkeshandledare på arbetsplatsen på dennes schema med dag, kvälls och helgarbete.

De inriktningar som erbjuds är Psykiatri, Sjukvård och Äldres hälsa.

Vi har en varierad undervisning i form av:
- lektioner
- metodövningar
- studiebesök
- grupparbeten och individuella arbeten
Vi arbetar i vår digitala lärplattform O365. Det är där du tex kan hitta lektionsplaneringar och lämnar in dina arbetsuppgifter till lärarna.

Arbetsförlagt lärande (APL) är obligatorisk. Har man tidigare arbetat inom vård och omsorgsområdet motsvarande två års heltidsarbete och kan visa upp ett intyg på detta, kan man validera bort utbildningens första APL-period. Vid APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger.

Gymnasiearbete Kursen Gymnasiearbete 100 poäng gör du under din sista studieperiod under din fördjupningskurs och avslutande APL för att få VOC-diplomet.

Vård och omsorgscollege
Vuxenutbildningen i Kungälv är certifierade genom Vård- och omsorgscollege. Detta är en kvalitetsstämpel på den vårdutbildning som vi erbjuder. För att erhålla VOC-diplom måste du ha godkända betyg i minst 1400 poäng av kurserna, inklusive svenska/svenska som andraspråk 1, samhällskunskap 1a1 samt godkänt i kursen Gymnasiearbetemot vård och omsorg, 100 poäng.

Kostnader för utbildningen Kurslitteratur

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta på informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet. Informationsmöten är planerade till perioden 17-21 november.

Kurs- och antagningsbesked
Från och med hösten 2017 meddelas kurs- och antagningsbesked till sökande i första hand i digital form. Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

Plats för utbildningen
Vuxenutbildningen i Kungälv, Borgarparken 28, Kungälv

Studieperioder
I varje period läses 500 poäng så eleverna ges möjlighet att få sitt VOC- certifikat på tre terminer.  I period 1 och 2 läses grundkurser som är obligatoriska för samtliga. I perod 3 läses fördjupningskurser där eleverna kommer att få välja mellan olika inriktningar.

2018-01-08--2018-06-01
2018-08-20--2019-01-04
2019-01-14--2019-06-14
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Vård och omsorg
Utbildningsort: 
Kungälv
Längd: 
62 veckor
Poäng: 
1 550
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Sista kompletteringsdag: 
måndag, november 6, 2017
Anmälningskod: 
GRY-VOU-1801-KV

Extramaterial