Plattsättare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Förkunskaper
Godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå.

Ett inomhusjobb där man klär ytor med klinkers, kakel, konstbetong eller mosaik.

Utbildningens innehåll
Plattsättare klär innerväggar eller golv med kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik, oftast inomhus. Uppgifterna kan variera mellan allt ifrån att sätta plattor i badrum till stora simhallar

Utbildningen till plattsättare ligger inom ramen för trä/betong/mur inriktningen på Bygg- och anläggningsprogrammet. Utbildningsinnehållet är delvis samma som för exempelvis murare eller snickare. De gemensamma delarna som är 2/3 av utbildningen syftar till att ge en bredd att stå på medan den sista tredjedelen är specialiserad på plattsättning.

I skolan lär du dig sätta olika typer av plattor och klinker i varierande mönster och formationer samt att arbeta med olika material och underlag/underarbeten.

Det är också många veckor arbetsplatsförlagt lärande, apl, som innebär att man är på ett företag och tränar olika moment i utbildningen. Utbildningen innehåller krav på grundläggande matematik och svenska då det är en del beräkningar man gör när man exempelvis ska blanda fix och fog eller räkna ut hur många plattor man ska sätta.

Det är också viktigt att man kan kommunicera med sin arbetsplats och förstå instruktioner. Allt kursmaterial är på svenska. Utbildningen kräver att man studerar på heltid.

Branschen rekommenderar körkort men det är inget krav för utbildningen. Efter fullgjord utbildningstid gör man ett antal timmar som lärling innan man är färdig inom sitt yrke. Information om detta kan läsas på Byggnadsindustrins yrkesnämnds hemsida, byn.se.

Vart leder utbildningen
Som plattsättare får du klä innerväggar eller golv med kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik. I uppgifterna ingår också underarbeten, som fuktisolering av golv eller väggar. Det finns många olika typer av firmor, både stora och små. Många som arbetar som plattsättare har eget företag.

De mer hantverksbetonade jobben syns allt mer i dagens byggande och keramiska material som kakelplattor och klinkers används till stor del i det moderna byggandet. En plattsättare förväntas även kunna utföra allt underarbete såsom flytspackling, fallspackling och utföra tätskikt. Detta medför att du kommer att få utbildning inom fuktspärr och försäkringsregler gällande våtutrymmen.

Kostnader för eleven
2000 kr för kläder och utbildningsmaterial, böcker etc.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte före antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbesked
Från och med hösten 2017 meddelas kurs- och antagningsbesked till sökande i första hand i digital form. Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

Plats för utbildningen
Movant Göteborg, Norra Deltavägen 3, 4289 42 Göteborg.

Utbildningsanordnare
Movant

Ansvarig vuxenutbildning
Göteborg

Studieperioder
2018-04-09--2018-06-29
2018-07-02--2018-12-28
2018-12-31--2019-06-28
2019-07-01--2019-07-12

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

BYGBYG01 Bygg och anläggning 1 200 BYGBYG02 Bygg och anläggning 2 200 HUBSPC01S Specialyrken 1 100 HUBSPC02S Specialyrken 2 200 HUBSPC03S Specialyrken 3 200 HUSHUB0 Husbyggnadsprocessen 200 HUSHUS01 Husbyggnad 1 100 HUSHUS02 Husbyggnad 2 200 HUSHUS03 Husbyggnad 3 ombyggnad 200 

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
66 veckor
Poäng: 
1 650
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 6, 2018
Anmälningskod: 
GRY-PLA-1804-GA