Fastighetsvärd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

"Jag trivs som fastighetsvärd! Det är ett varierat jobb där jag både får abeta med händerna, ansvara för budget och administration och möta människor från världens alla hörn".
(Elev från utbildningen till Fastighetsvärd).

En fastighetsvärd arbetar med service i bostadshus och bostadsområden. Vill du vara bostadsbolagets ansikte utåt som varje dag hjälper de boende på olika sätt. Då är detta utbildningen för dig!

Förkunskapskrav
Godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk eller motsvarande och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.

Utbildningens innehåll
Utbildningen förbereder dig för och ger dig kunskap om fastighetsservice och fastighetsförvaltning. Du kommer att få kunskap om säkerhetsfrågor, avfallsfrågor, energifrågor och om administration samt om lagar och andra bestämmelser. Kommunikation med hyresgäster, konflikthantering och dialog är annat du kommer att få träna på.
 
Utbildningen är på heltid, och genomförs med både praktiska och teoretiska moment. Den är framtagen i nära samarbete och väl förankrad med fastighetsbranschen. Utbildningen är förlagd till utbildningsanordnaren Movant i tätt samarbte med Folkuniversitetet. APL, arbetsplatsförlagt lärande, genomförs på något av bostadsbolagen i Göteborg.

Utbildningen leder till
Rollen som fastighetsvärd beskrivs bäst i tre delar som alla är lika viktiga:
* Service och bemötande
* Budgetansvar
* Praktiska kunskaper som felsökning inom el, ventilation, vatten och sanitet, samt energi och snickeri.

God service och vänligt bemötande av hyresgästerna är nyckeln till framgång i yrket. Det är viktigt att du tycker om att arbeta med människor med olika behov, har förmåga att skapa delaktighet genom dialog och få hyresgästerna att känna sig trygga.

Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande, som i arbete med skötsel och reparationer i och kring fastigheter. Du utför även besiktning av lägenheter. Arbetet är självständigt under ansvar, men också i nära samverkan med kollegor.
 
Studiebesök
Kontakta monika.rossing@movant.se för studiebesök.

Viktig information
Det är en fördel att ha B-körkort när du söker arbete.

Kostnader för eleven
Utbildningen är kostnadsfri, men du får själv stå för böcker, övriga läromedel samt skyddskläder, ca 2000 kr.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. I samband med mötet intervjuas du kort om varför du söker utbildnngen och du får möjligheter att ställa frågor. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
Du gör apl, arbetsplatsförlagt lärande, 2 dagar/vecka under hela utbildningen.

Plats för utbildningen
Utbildningen bedrivs av Folkuniversitetet. Underleverantör är Movant och det är där största delen av undervisningen kommer att ske. (Norra Deltavägen 3).

Utbildningsanordnare
Folkuniversitetet

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad

Studieperioder
2018-08-27 -- 2018-12-28 
2018-12-31 -- 2019-06-28 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

FAFFAS0 Fastighetsförvaltning 100
SEVSEV01 Service och bemötande 100
FAFINF0 Informationsteknik i fastighetsförvaltning 100
FÖRFÖRu1 Företagsekonomi, delkurs 50
JURPRIu Privatjuridik, delkurs 25
JURAFFu Affärsjuridik, delkurs 25
KGYORI11A Orienteringskurs, yrkesorientering 50
FASFAS0 Fastighetsservice-byggnader 100
FASFAE0 Fastighetsservice-VVS 100
SYSVÄM0 Värmelära 100
SYSSYT0 Systemuppbyggnad 100
ELLPRA0 Praktisk ellära 100
FASFAH0 Fastighetsarbeten-elarbeten 100
VEKVEK0 Verktyg-materialhantering 100

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
VVS och Fastighet
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
44 veckor
Poäng: 
1 150
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-FSV-1808-GG