Plattsättare lärling | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

 

Utbildningens innehåll
Som plattsättare kommer du klä väggar och golv med keramiska plattor, kakel occh klinker. Det handlar om arbeten i allt från små badrum i privata hem till simhallar och större byggnader. Arbetet som plattsättare är självständigt men ingår i en byggprocess med andra yrkeskategorier som t ex. snickare, elektriker och rörmokare.
I utbildningen kommer du lära dig underarbete så som plan- och fallspackling mot golvbrunn, slipning mm. Du kommer att lära dig kakelsättning på vägg med stora och små kakelplattor samt mosaik. Allt i olika mönster och kombinationer.
 
Vart leder utbildningen
Anställningsbar som plattsättare inom byggbranschen.
 
Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.
 
Plats för utbildningen
Utbildningen sker till största delen på en arbetsplats eftersom det är en lärlingsutbildning, viss del av utbildningen kommer dock att ske i Vuxenutbildningens lokaler i Kungälv.
 
Utbildningsanordnare
Vuxenutbildningen i Kungälv.
 
Ansvarig vuxenutbildning
Vuxenutbildningen i Kungälv.
 
Studieperioder
Period 1: 2017-08-14 - 2018-01-12
Period 2: 2018-01-15  - 2018-06-17 .

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik
 

Kurser: 

Specialyrken 1  - HUBSPC01S
Specialyrken 2 - HUBSPC02S
Specialyrken 3 - HUBSPC03S
Husbyggnadsprocessen - HUSHUB0
Husbyggnad 1 - HUSHUS01
Husbyggnad 2 - HUSHUS02
Husbyggnad 3 ombyggnad - HUSHUS03

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke  och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Kungälv
Längd: 
44 veckor
Poäng: 
1 200
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: