Personbilsmekaniker lärling | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Utbildningens innehåll
 
Utbildningen riktar sig till dig som vill bli personbilsmekaniker.
 
Att arbeta i fordonsbranschen är att få vara med i den snabba utvecklingen inom teknik- och elektronikområdet. Datorer blir allt vanligare, även i bilar, lastbilar och andra fordon. Du får lära dig hur moderna bilar fungerar och att klara av enklare service, reparationer och annat underhåll, till exempel motorer, kraftöverföring, bromsar och hydraulik. Naturligtvis får du först lära dig att handskas med olika verktyg, maskiner, apparatur med mera. Elsäkerhet är också viktigt att kunna liksom vanliga svetsmetoder. Du får lära dig fordons olika system och branschens arbetsvillkor. På moderna bilar handlar det inte bara om själva "mekandet" utan mycket om data och elektronik.
 
Utbildningen är i lärlingsform vilket innebär att du kommer att göra den största delen av utbildningen på en arbetsplats.
 
Personbilsteknik behandlar fordons konstruktion, funktion och användningsområden. I ämnet ingår materialkunskap, tekniker och metoder samt utrustning som används inom området. Centralt i ämnet är service och underhåll av fordon.
 
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
 
1. Kunskaper om fordons huvudkomponenter, konstruktion och funktion samt användningsområden.
2. Förståelse av vad service och underhåll innebär för trafiksäkerhet och fordons livslängd.
3. Förmåga att välja, använda och underhålla material, verktyg och utrustning inom fordonsteknik.
4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom underhåll och service av fordon på ett ergonomiskt och säkert sätt.
 
Vart leder utbildningen
Personbilsmekaniker
 
Kostnader för eleven
Kostnader för eleven: Kurslitteratur ca. 1200kr.
Skyddsutrustning ex. byxa och skyddsskor ca. 450kr.
 
Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.
 
Utbildningsanordnare
Vuxenutbildningen i Kungälv
 
Ansvarig vuxenutbildning
Kungälv
 
Studieperioder
2017-08-14--2018-01-12
2018-01-15--2018-06-17

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Kurser: 

Fordonsteknik introduktion - FODDOO0
Komfort- och säkerhetssystem 1a - PERKOM01a
Motor och kraftöverföring - PERMOT0
Reparation av personbil och lätt transportfordon - PERREA0
Service och bemötande 1 - SEVSEV01

Lärlingsvux

Som lärling läser du till ett yrke  och tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Kungälv
Längd: 
44 veckor
Poäng: 
1 100
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: