Plåt och svetsteknik | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats eller reservplats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.
-----------------------------------------------------------------

Är du intresserad av ett fritt och omväxlande arbete där noggrannhet ligger i fokus och som passar dig som är praktiskt lagd och vill arbeta med händerna? Då är denna utbildningen något för dig! Utbildningen ger dig stora möjligheter till jobb och kan leda tillmånga spännande yrkesroller inom området plåt och svets.

Utbildningens innehåll
Under ett års heltidsstudier lär du dig grunderna  och väljer fördjupning inom plåtbearbetning, olika svetstekniker och tillhörande arbetsmoment. Den grundläggande delen (700 poäng) innehåller bl.a. ritningsläsning, mätteknik, grundläggande svetsteknik, materialkunskap och produktionsutrustning . Efter den grundläggande delen väljer du sedan tillsammans med läraren ut ett lämpligt innehåll och inriktning till den mer fördjupande  delen av utbildningen (500 poäng).

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i vår utbildningslokal som ligger i anslutning till Alströmergymnasiet i Alingsås. Lokalen är utrustad med moderna maskiner och annan utrustning anpassade efter  arbetslivets krav. Vissa delar av utbildningen genomförs även ute på företag  och utbildningen som helhet sker i nära samarbete med branschen.

Förutom  antagningskravet på svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå är det önskvärt att du även har viss datorvana.

Vart leder utbildningen
Tillverkningsindustrin liksom byggbranschen går idag för högvarv och arbetsmöjligheterna för den som är utbildad inom plåt och svets är mycket goda.  Efter utbildningen finns intressanta arbetsuppgifter  inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan t.ex. arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

Vid rekryteringar lägger branschen ofta stor vikt vid noggrannhet, flexibilitet , engagemang och förmågan till att ta ansvar förutom själva yrkeskompetensen. B-körkort är ibland, men långt ifrån alltid, ett krav.

Kostnader för eleven
Ca. 3000 SEK.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet. Informationsmöten är planerade till perioden 17-21 november.

Kurs- och antagningsbesked
Från och med hösten 2017 meddelas kurs- och antagningsbesked till sökande i första hand i digital form. Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Vid APL följer du din handledares arbetstider.

Plats för utbildningen
Alingsås: lokaler i anslutning till Alströmergymnasiet

Utbildningsanordnare
Campus Alingsås

Ansvarig vuxenutbildning
Alingsås kommun

Studieperioder
2018-01-29--2018-06-29
2018-08-06--2019-02-01
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

Materialkunskap 1
MAEMAT01
100
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...

Produktionsutrustning 1
PRUPRD01S
100
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...

Kälsvets 1
SAAKÄL01S
100
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...ÄL01S&lang=sv&tos=gy&webtos=vuxgy#anchor_SAAKÄL01S

Kälsvets 1, specialisering 2
SAAKÄL01S2
100
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...ÄL01S&lang=sv&tos=gy&webtos=vuxgy#anchor_SAAKÄL01S

Kälsvets 1 specialisering 3
SAAKÄL01S3
100

Svets grund
SAASVT0
100
http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/2.6126/subje...

Tillverkningsunderlag 1
TILTIL01
100
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Industriteknik
Teknik
Utbildningsort: 
Alingsås
Längd: 
45 veckor
Poäng: 
1 200
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Sista kompletteringsdag: 
måndag, november 6, 2017
Anmälningskod: 
GRY-SVP-1801-AS

Extramaterial