Barn och fritid flex | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Förkunskapskrav för utbildningen:
Kunskaper som motsvarar svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå samt grundläggande matematik. Viktigt att du har datavana.

Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra APL.

"Att jobba med barn och fritid är att jobba med framtiden!"  citat av elev på Barn- och fritidsutbildningen.

Utbildningens innehåll
Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov.  För att klara utbildningen till barnskötare krävs goda kunskaper i svenska, eftersom höga krav ställs inom yrket vad gäller kommunikations och dokumentationsförmåga.  I utbildningen varvas teori och praktik.

Kurspaketet passar dig som vill studera och arbeta samtidigt. Flexibla studier betyder att du använder flera lärformer. Till stor del studerar du via datorn och har möjlighet att få träffa lärare för handledning. Du ska kunna studera självständigt och använda digitala medier. Du måste kunna komma till skolan för att delta i obligatoriska moment. Grundläggande datavana rekommenderas.

Vart leder utbildningen
Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom barnomsorgen. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet.

Kostnader för eleven
Kostnad för kursmaterial tillkommer med ca 1000 kr/termin.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning. Du måste delta på informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbesked
Från och med hösten 2017 meddelas kurs- och antagningsbesked till sökande i första hand i digital form. Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

OBSERVERA: Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra APL.

Plats för utbildningen
Sker flexibelt med träffar på MoA Lärcentrum, Östra hamngatan 30-34, Göteborg

Utbildningsanordnare
MOA LÄRCENTRUM

Ansvarig vuxenutbildning
Göteborgs stad

Studieperioder
2018-04-09--2018-06-22
2018-08-06--2018-12-21
2019-01-07--2019-06-21
2019-08-05 - 2019-11-15
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

Grundläggande vård och omsorg GRUGRD0 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Hälsopedagogik HALHAL0 100 http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymn... Orienteringskurs, gymnasiell nivå KGYORI1 50 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Barns lärande och växande PEDBAS0 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Kommunikation PEDKOU0 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Lärande och utveckling PEDLÄR0 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Människors miljöer PEDMÄI0 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Pedagogiskt ledarskap PEDPEG0 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Pedagogiskt arbete PEGPEA0 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Skapande verksamhet PEGSKP0 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Specialpedagogik 2 SPCSPE02 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Svenska 1 SVESVE01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Barn och fritid
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
69 veckor
Poäng: 
1 450
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 6, 2018
Anmälningskod: 
GRY-BFF-1804-GA