Måltidsbiträde med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Utbildningen är för dig som vill arbeta som måltidsbiträde på restaurang, hotell eller i storkök.

Förkunskaper:
Utbildningen är avsedd för dig som Iäser, har läst SFI eller har motsvarande kunskaper i svenska och vill kombinera svenskstudier med en yrkesutbildning. Personliga intervjuer genomförs innan beslut om antagning.

"Jag vill både möta människor och laga mat, därför valde jag måltidsbiträdesutbildningen. Dessutom är det stor chans att få jobb." Elev på Måltidsbiträdesutbildningen

Utbildningens innehåll
Du kommer att läsa de gymnasiekurser som tillhör måltidsbiträde samtidigt som du läser svenska på antingen Sfi nivå och/eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig för yrksesämneskurserna och som jobbar nära i hop med en svensklärare.

Du får grundläggande kunskaper i hygien och ergonomi, livsmedel, samt miljö- och lokalvård. Du får lära dig grunderna i matlagning och vad som är särskilt viktigt att tänka på när det gäller allergier och annan specialkost. Måltiden är en viktig del i människors liv. Det är din uppgift att tillsammans med dina arbetskamrater skapa lugn och trivsel och se till att gästen får en trevlig upplevelse, ung som gammal. Du får därför kunskap om vad service är och hur du bäst tar hand om en gäst. Du tränar matlagning i något av våra metodkök och i vår restaurang. Undervisningen leds av våra yrkeskunniga och erfarna lärare.
 
Skolan har sedan länge mycket goda och etablerade kontakter med branschen och du genomför de arbetsplatsförlagda delarna på lunchrestauranger, restauranger på sjukhus eller inom äldreomsorgen, i skolan och förskolan.
 
Utbildningen är 30 veckor.

Vart leder utbildningen
Efter utbildningen kan du arbeta på lunchrestaurang, inom konferens, på hotell eller i storkök på sjukhus, i äldreomsorgen, samt inom skolan och på förskolor. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor och arbetsmarknaden mycket god.
 
Kostnader för eleven
Alla elever betalar 1400 kronor för visst material och för den mat som ingår på lektionstid. Kostnader för arbetskläder tillkommer.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kommer att bli kallad till ett obligatorisk informationsmöte och intervju innan antagning där du får veta mer om utbildningen. Du måste delta på informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
APL ingår med 4-5 veckor. Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

Plats för utbildningen
Skånegatan 20, Göteborg

Utbildningsanordnare
Studium

Ansvarig vuxenutbildning
Göteborg

Studieperioder
2018-04-09--2018-06-29
2018-08-13--2018-12-14
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge. Utbildningen är inte avsedd för dig som redan har godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskapsnivå. Den sökande ska ha behov av språkstöd för att kunna bli antagen.
 
För att kunna bli antagen skall du ha börjat lära dig det svenska språket och befinna dig på sfi-nivå eller grundläggande nivå svenska som andraspråk. Dessutom krävs det att du med språkstöd bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen.
 

Yrkesvux med språkstöd

Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Restaurang och Livsmedel
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
30 veckor
Poäng: 
650
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 6, 2018
Anmälningskod: 
GRS-MTB-1804-GA