Vård och omsorg komplettering flex | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Förkunskapskrav
För utbildningen behöver du ha kunskaper som motsvarar svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Du behöver även ha arbetat minst ett år inom vårdområdet, vilket måste styrkas med arbetsgivarintyg som visar hur länge du arbetat, eller att du har betyg motsvarande minst 300 poäng från yrkeskurser inom vård och omsorg eller har gått yrkesspår vård och omsorg med godkända betyg.

Grundläggande datavana rekommenderas eftersom utbildningen är flexibel. Studieform: Flexibla studier med obligatoriska träffar.

"Vill du ha ett spännande och socialt arbete där du får arbeta med människor är vård- och omsorg något för dig" citat från elev på utbildningen.

Kurspaketet passar dig som i dag arbetar inom vården och vill studera och arbeta samtidigt. Flexibla studier betyder att du använder flera lärformer. Till stor del studerar du via dator och har möjlighet att få träffa lärare för handledning. Du ska kunna studera självständigt och använda digitala medier. Grundläggande datavana rekommenderas.

Utbildningens innehåll
Du studerar för att utföra de arbetsuppgifter som finns inom vård och omsorg. Sådana arbetsuppgifter kan till exempel vara stöd och hjälp med personlig vård och hygien, stöd i hemmet samt administrativa, sociala och pedagogiska uppgifter.

Inom kurspaketet väljer du att läsa någon av inriktningarna: äldrevård, hälso- och sjukvård eller psykiatri.
Kurspaketet omfattar 1400 poäng. Du kan bli antagen till upp till 1500 poäng om du väljer att genomföra  Gymnasiearbetet, 100 poäng. Detta krävs om du ska få diplom från Vård- och omsorgscollege.

Vart leder utbildningen
När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som undersköterska. Arbetsuppgifterna för en undersköterska är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbetar. Efter genomförd utbildning kan du arbeta på sjukhus, i hemtjänst, i daglig verksamhet, särskilt boende/äldreboende, geriatrisk avdelning eller hemsjukvård.

Kostnader för eleven
Kostnad för litteratur tillkommer med  ca 1 200 kr/termin

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

Plats för utbildningen
Moa Lärcentrum
Östra Hamngatan 30-34
411 09 Göteborg

Studieperioder
2018-04-09--2018-06-21
2018-08-06--2018-12-21
2019-01-07--2019-06-21
2019-08-05--2019-11-17
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Du behöver även ha arbetat minst ett år inom vårdområdet, vilket måste styrkas med arbetsgivarintyg som visar hur länge du arbetat, eller att du har betyg motsvarande minst 300 poäng från yrkeskurser inom vård och omsorg eller har gått yrkesspår vård och omsorg med godkända betyg.

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Hälsopedagogik HALHAL0 100 http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymn... Orienteringskurs, gymnasiell nivå KGYORI1 50 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Medicin 1 MEDMED01 150 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Medicin 2 MEDMED02 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/... Psykologi 1 PSKPSY01 50 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Psykiatri 1 PSYPSY01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Psykiatri 2 PSYPSY02 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Akutsjukvård SJUAKU0 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Svenska 1 SVESVE01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200 http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/... Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150 http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Vård och omsorg
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
70 veckor
Poäng: 
1 450
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 6, 2018
Anmälningskod: 
GRY-VOK-1804-GA