Vård och omsorg äldrevård med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

Förkunskapskrav:
Utbildningen är avsedd för dig som Iäser, har läst SFI eller har motsvarande kunskaper i svenska och vill kombinera svenskastudier med en yrkesutbildning. Personliga intervjuer genomförs innan beslut om antagning.
Du som har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå kan söka ordinarie Vård- och omsorgsutbildningar.

"Vill du ha ett spännande och socialt arbete där du får arbeta med människor är vård och omsorg något för dig." citat av elev på utbildningen.

Utbildningens innehåll
Du kommer att läsa de gymnasiekurser som tillhör vård- och omsorg samtidigt som du läser svenska på antingen Sfi nivå och/eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. På denna utbildning har du en yrkeslärare som är ansvarig för vårdämneskurserna och som jobbar nära i hop med en svensklärare. Utbildningen är på ca 2 år.

Du som sökande ska ha behov av språkstöd i sfi eller svenska som andra språk grund för att kunna bli antagen till utbildningen. Du skall även ha förutsättningar att klara av kurserna med hjälp av stöd i svenska och vid behov modersmålsstöd under utbildningstiden.

Vart leder utbildningen
När du har genomfört utbildningen kan du söka arbete som vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorg. Arbetsuppgifterna är att arbeta med vård och stöd och varierar beroende på var du arbetar. Efter genomförd utbildning kan du arbeta på i hemtjänst, i daglig verksamhet, särskilt boende/äldreboende, geriatrisk avdelning eller hemsjukvård.

Kostnader för eleven
Kostnad för litteratur tillkommer med  ca 1 500 kr/termin.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kommer att bli kallad till ett obligatorisk informationsmöte och intervju innan antagning där du får veta mer om utbildningen. Du måste delta på informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

Plats för utbildningen
Regnbågsgatan 7, 41755 Göteborg

Utbildningsanordnare
Cuben Utbildning

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknads och vuxenutbildningsförvaltningen Göteborgs stad

Studieperioder
2018-04-09 - 2018-06-29
2018-08-06 - 2018-12-21
2019-01-07 - 2019-06-28
2019-08-05 - 2019-12-20
2020-01-05 - 2020-04-03
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge. Utbildningen är inte avsedd för dig som redan har godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskapsnivå. Den sökande ska ha behov av språkstöd för att kunna bli antagen.
 
För att kunna bli antagen skall du ha börjat lära dig det svenska språket och befinna dig på sfi-nivå eller grundläggande nivå svenska som andraspråk. Dessutom krävs det att du med språkstöd bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen.

 

Yrkesvux med språkstöd

Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Vård och omsorg
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
90 veckor
Poäng: 
1 600
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Sista kompletteringsdag: 
tisdag, februari 6, 2018
Anmälningskod: 
GRS-VOU-1804-GA