Bagare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

"Bagare är ett hantverksyrke där du får använda din kreativitet!" Elev på bagarutbildningen

Förkunskapskrav
Kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Studieform
Heltid gruppundervisning i skolan, APL (arbetsplatsförlagtlärande)

Utbildningens innehåll
Kurspaketet Bagare är för dig som vill arbeta med ett hantverk där du skapar bröd och konditoriprodukter. I utbildningen studerar du bageri, konditori och livsmedelshygien.

Den skolförlagda delen äger rum vid Studium Bageri på Skånegatan och schemat är branschanpassat med växelvis tidig morgon och sen eftermiddag. Ett viktigt inslag i utbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet (APL).

Kurspaketet omfattar 1350 poäng. Du kan bli antagen till upp till 1450 poäng om du väljer att läsa Gymnasiearbete 100 poäng.

Utbildningen leder till
När du har genomfört utbildningen blir du bagare. Arbetsuppgifterna för en bagare är att arbeta med produktion av bageri- och konditoriprodukter. Arbetet sker oftast på tidig morgon eller i skift så var beredd på att gå upp tidigt på morgonen.

Studiebesök
Öppet hus på Studium Restaurang Skånegatan 26 april kl. 10-12.
Du kan även mejla hyam.yanni@educ.goteborg.se om du är intresserad av att göra studiebesök på skolan.

Kostnader för eleven
Ca 3000 kr. Kostnaden är en materialavgift och den delas upp på mindre belopp.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
2018-10-08--2018-11-30 (vecka 41-48)
2019-04-22--2019-06-14 (vecka 17-24)

Plats för utbildningen
Göteborg, Skånegatan 20

Utbildningsanordnare
Studium

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studieperioder
Utbildningen är 46 veckor
Period 1, 18 veckor: 2018-08-27--2018-12-28
Period 2, 28 veckor: 2018-12-31--2019-07-12

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Restaurang och Livsmedel
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
46 veckor
Poäng: 
1 350
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-BAK-1808-GG