Bygg och anläggning med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.
-----------------------------------------------------------------

Vill du arbeta i byggbranchen? På den här utbildningen lär du dig om husbyggnad och har hela fyra olika inriktningar att välja på. Det är stor efterfrågan på byggarbetare på arbetsmarknaden, så möjligheterna att få jobb efter utbildningen är goda.

Du kan välja mellan dessa inriktningar:
Murare, Plattsättare, Betongarbetare eller Ställningsbyggare.

Utbildningens innehåll
Du kommer att lära dig mycket om lagar, branschkrav och annan teori, men med hjälp av våra erfarna lärare kommer du också att arbeta mycket praktiskt. I utbildningen ingår  studiebesök och mycket praktik, APL, som är en viktig del av utbildningen. Minst 5 veckor per termin är det praktik, men det kan vara en fördel att ha ännu mer.
Kurspaketet har tagits fram i samråd med bransch- och arbetsgivarrepresentanter, BYN.

I utbildningen ingår utöver yrkeskurserna även kurser i Sfi eller svenska som andraspråk, nivån beror på din språknivå vid kursstart. Dina förutsättningar och förkunskapskrav avgör hur lång utbildningen kommer att bli.

Murare
Murare är ett av de äldsta byggyrkena. Byggteknik och material har förändrats, men murarens arbetsskicklighet är viktig i nästan all verksamhet som har med husbyggnad att göra. I skolan lär du dig grunderna i murning med olika typer av material men även olika nya och äldre tekniker inom muraryrket, t ex slamning och putsning av fasader, etc. Förr byggdes husen med murade tegelväggar och med bjälklag av trä. Ytterväggarna var ofta putsade. Mureri är än i dag ett hantverk som kräver stor yrkesskicklighet.

Som murare är dina arbetsgifter att bygga upp husets väggar med lättbetongblock och att klä huset med fasadtegel. Du utför också putsning med olika sorters bruk som sprutas eller läggs på för hand. En del murare utför även inredningsjobb t ex väggar av tegel eller puts och murverks för spisar. Du kan också jobba med stuckatur. Stuckatören arbetar med dekorationslister av gips vid taket och tillverkar takrosetter. Detta är ett avancerat jobb som kräver vidareutbildning. Många murare väljer att specialisera sig inom mureri eller putsning.
 
Plattsättare
Du lär dig både att sätta plattor på golv och på väggar i våra övningslokaler. Du kommer att få träna mycket på beräkning och noggrannhet, något som är viktigt inom branschen. Murning, armering, flytspackling och projektering är andra viktiga moment som ingår i utbildningen.  Idag vill många man ha kakel och klinker i hemmen och i offentliga miljöer. Det är snyggt och tåligt, men det krävs mycket kunskap av den som sätter dit dem.

En plattsättare arbetar oftast inomhus med både nybyggnationer, renoveringar och ombyggnationer. Oftast sker arbetet i miljöer som utsätts för fukt, du måste ha kunskap om regler för detta. Du måste också vara mycket noggrann med allt i från tillskärning och passning till uppsättning av plattorna. God känsla för färg och form är också viktigt, liksom bemötande av de kunder du arbetar med.

Plattsättare arbetar ofta i par, men det är också vanligt med ensamarbete, framför allt när du arbetar mot privatkunder. Många plattsättare arbetar inom fåmansföretag, men det förekommer också plattsättare i de stora byggföretagen.
OBS! Obekväma arbetsställningar förekommer ibland, eftersom plattorna ofta monteras på golv och ända upp till taket. Du behöver därför vara fullt rörlig för att klara en framtida yrkeskarriär.

Betongarbetare
Betongarbetaren är specialist på arbeten med betong, som är ett användningsbart, mångsidigt och mycket starkt byggmaterial. De flesta hus vilar på en grund av armerad betong. Som betongarbetare armerar och gjuter du golv, väggar och pelare. Du kan också jämna till betonggolv med olika sorters spackel. Det blir allt vanligare med förtillverkade betongelement, t.ex. väggar eller fasadelement, som kommer direkt från fabrik till bygget. Betongarbetaren tar hand om och monterar elementen på plats.

Som betongarbetare behöver du inte arbeta med huskonstruktioner utan det finns många andra arbetsuppgifter, t.ex. vid väg- och brobyggen. Många konstruktioner, t.ex. broar, kräver en avancerad armering och du kan också specialisera dig på just armering.

Att vara betongarbetare kan vara fysiskt krävande, men arbetet underlättas av hjälpmedel i form av t.ex. byggkranar och betongpumpar.

Ställningsbyggare
Ställningsbyggaren monterar de ställningar som byggets olika yrkesgrupper behöver i arbetet. Ställningsbyggaren arbetar med lösa rör och kopplingar och systemställningar. Montering av rullställningar, klätterställningar och hängställningar är  vanligt.

Det är ett tufft och kvalificerat jobb, du ska göra beräkningar för att ställningen ska hålla, och för hur mycket material som behövs. Säkerheten är mycket viktig vid ställningsbygge. Arbetet är oftast utomhus och ibland på höga höjder. God fysik är bra men rätt teknik är det viktigaste.

Viktig information
För att kunna bli antagen skall du ha påbörjat studier i svenska språket på sfi-nivå eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå men inte ha slutfört dessa. Dessutom krävs det att du med språkstöd bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen.

Grundläggande kunskaper i matematik krävs för att kunna göra olika beräkningar.

Branschen rekommenderar körkort men det är inget krav för utbildningen.

Kostnader för eleven
Kostnad för litteratur, skyddskläder, m.m. ca 2000kr

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
APL är 3 x 5 veckor.

Plats för utbildningen
Vuxenutbildningen i Stenungsund, Hasselbackevägen 76 (Gesällgatan)

Utbildningsanordnare
Vuxenutbildningen i Stenungsund

Ansvarig vuxenutbildning
Vuxenutbildningen i Stenungsund

Studieperioder
2018-08-27 - 2019-01-04
2019-01-07 - 2019-06-28
2019-07-29 - 2020-01-03
2020-01-06 - 2020-01-24

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge. För att kunna bli antagen skall du ha börjat lära dig det svenska språket och befinna dig på sfi-nivå eller grundläggande nivå svenska som andraspråk eller ha motsvarande kunskaper. Du ska ha behov av språkstöd för att kunna bli antagen. Dessutom krävs det att du med språkstöd bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen.

Utbildningen är inte avsedd för dig som redan har godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskapsnivå. 

Kurser: 

Betong 1 lågform och platta på mark BETBET01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Betong 2 väggar och pelare BETBET02 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Betong 3 bärlag BETBET03 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Betong 4 golv BETBET04 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Specialyrken 1 HUBSPC01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Specialyrken 2 HUBSPC02S 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Specialyrken 3 HUBSPC03S 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Husbyggnadsprocessen HUSHUB0 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Husbyggnad 1 HUSHUS01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Husbyggnad 2 HUSHUS02 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Husbyggnad 3 ombyggnad HUSHUS03 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Kartläggning KGYORI11A 100 Yrkessvenska KGYORI11F 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Mur- och putsverk 1 grundmurar MURMUR01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Mur- och putsverk 2 murverk MURMUR02 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Mur- och putsverk 3 puts MURMUR03 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...

Yrkesvux med språkstöd

Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Stenungsund
Längd: 
70 veckor
Poäng: 
1 500
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRS-BYG-1808-SD