Hotell, reception och konferens flex | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

"Vill du arbeta inom hotell, reception och konferens? Då har du hittat rätt utbildning!"  Elevcitat

Förkunskapskrav:
För utbildningen behöver du ha kunskaper som minst motsvarar svenska/svenska som andraspråk, matematik samt engelska på grundläggande nivå.

Studieform
Flexibla studier, APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår.
Du har lektioner och handledning  i skolan 1-2 dagar/vecka.

Utbildningens innehåll
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta på hotell. Utbildningen ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta inom olika avdelningar på ett hotell, så som våningsservice, frukost, konferens, vaktmästeri och reception. Hotell- och konferensbokningsprogrammet HotSoft ingår som en del i utbildningen precis som  studiebesök och besök av gästföreläsare från branschen. 

I utbildningen ingår även åtta veckor APL som ger goda chanser till anställning efter avslutat utbildning. APL ger dig en bra möjlighet till att skapa ett aktuellt kontaktnät samt visa upp dina färdigheter och din känsla för service. Det är meriterande om du kan flera språk men absolut inget krav. God datavana rekommenderas. Har du läst engelska 5 och svenska som andraspråk 1/ svenska 1 är det en fördel men inget krav

Utbildningen leder till
Efter utbildningen kan du arbeta inom flera olika avdelningar på ett hotell så som våningsservice, frukost, konferens, vaktmästeri eller reception.

Studiebesök
Kontakta Ewa Zajaczkowska, ewa.zajaczkowska@abf.se, om du vill göra studiebesök på skolan.  

Viktig information
Grundläggande datavana rekommenderas då utbildningen sker flexibelt.

Kostnader för eleven
Kurslitteratur ca 1200-1500 kronor

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet  och en obligatorisk intervju för  att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
I utbildningen ingår två APL-perioder.

Plats för utbildningen
Stampen, Norra Ågatan 10 B/Ingång Garverigatan, Göteborg

Utbildningsanordnare
ABF Vux

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studieperioder
Utbildningen är 41 veckor
Period 1, 17 veckor: 2018-08-27--2018-12-21
Period 2, 24 veckor: 2019-18-07--2018-06-21

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik
- Engelska

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Hotell och Turism
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
41 veckor
Poäng: 
900
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-HRK-1808-GG