Internationell svetsare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

Förkunskapskrav
Godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.

Utbildningens innehåll
Du studerar först grundläggande kunskaper inom industri för att sedan fördjupa dig inom svetsning. Viktigt är att lära sig förstå ritningar och kunna mäta exakt.  Du läser först grundläggande svetsteknik för att sedan kunna fördjupa dig inom svetsmetoderna MIG/MAG, TIG och MMA. Utbildningen varvar teori med praktik i vår egen verkstad som har de senaste svetsmaskinerna. En del av utbildningen kommer att förläggas ute hos företag, apl, arbetsplatsförlagd utbildning, där du tillsammans med en handledare deltar i företagets verksamhet, lär dig mer om hur arbetet  fungerar där. Om du under utbildningen bedöms ha förutsättningar att klara en svetsarprövningar med godkänt resultat, finns den möjligheten under utbildningen.

Utbildningen leder till
Tillverkningsindustrin går idag för högvarv och arbetsmöjligheterna för svetsare är mycket goda. Även inom byggbranschen är arbetsmöjligheterna mycket goda och idag har t.ex. ca 75% av byggnaderna en stålkonstruktion som det krävs svetsarprövning för att få arbeta med.

Inget krav på körkort finns men kan vara meriterande vid kommande anställningar.

Studiebesök
Kontakta Susanne.petersson@veldikompetens.se

Viktig information
Det är viktigt att du som elev har datorvana då många av skolans uppgifter sker via skolans lärplattform och är digitala.

Kostnader för eleven
Ca. 3000 kr. för kläder och kurslitteratur.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
Du kommer att vara på apl, arbetsplatsförlagt lärande, en gång per termin under din utbildning.

Plats för utbildningen
Norra Deltavägen 1 - 3, Göteborg

Utbildningsanordnare
Veldi

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborg Stad

Studieperioder
2018-08-27-2018-12-21 
2019-01-07-2019-06-14 
2019-08-05- 2019-12-20 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

Industritekniska processer 1 INUINU01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Orienteringskurs, gymnasiell nivå KGYORI11A 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Människan i industrin 1 MÄIMÄN01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Produktutveckling 1 PRKPRK01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Kälsvets 1 SAAKÄL01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Kälsvets 1 specialisering 2 SAAKÄL01S2 100 Kälsvets 1 specialisering 3 SAAKÄL01S3 100 Kälsvets 2 SAAKÄL02S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Kälsvets 2 specialisering 2 SAAKÄL02S2 100 Kälsvets 2 specialisering 3 SAAKÄL02S3 100 Rörsvets 1 SAARÖR01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Rörsvets 1 specialisering 2 SAARÖR01S2 100 Rörsvets 1, specialisering 3 SAARÖR01S3 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Rörsvets 2 SAARÖR02S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Rörsvets 2, specialisering 2 SAARÖR02S2 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Rörsvets 2 specialisering 3 SAARÖR02S3 100 Stumsvets 1 SAASTU01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Stumsvets 1, specialisering 2 SAASTU01S2 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Stumsvets1 specialisering 3 SAASTU01S3 100 Stumsvets 2 SAASTU02S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Stumsvets 2, specialisering 2 SAASTU02S2 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Stumsvets2 specialisering 3 SAASTU02S3 100 Svets grund SAASVT00S 100 Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Industriteknik
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
60 veckor
Poäng: 
1 450
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-SVS-1808-GG