Internationell svetsare med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

Förkunskapskrav
Utbildningen är avsedd för dig som Iäser, har läst SFI eller har motsvarande kunskaper i svenska som andraspråk och vill kombinera svenskastudier med en yrkesutbildning. Personliga intervjuer genomförs före beslut om antagning.

Utbildningens innehåll
Du studerar först grundläggande kunskaper inom industri för att sedan fördjupa dig inom svetsning. Viktigt är att lära sig förstå ritningar och kunna mäta exakt.  Du läser först grundläggande svetsteknik för att sedan kunna fördjupa dig inom svetsmetoderna MIG/MAG, TIG och MMA. Utbildningen varvar teori med praktik i vår egen verkstad som har de senaste svetsmaskinerna. En del av utbildningen kommer att förläggas ute hos företag, apl, arbetsplatsförlagd utbildning, där du tillsammans med en handledare deltar i företagets verksamhet, lär dig mer om hur arbetet  fungerar där. Om du under utbildningen bedöms ha förutsättningar att klara en svetsarprövningar med godkänt resultat, finns den möjligheten under utbildningen.

I utbildningen ingår utöver yrkeskurserna även kurser i sfi , utbildning i svenska för invandrare, eller svenska som andraspråk. Vilken kurs i svenska du börjar på beror på din språknivå vid kursstart. Dina förutsättningar och förkunskapskrav avgör hur lång utbildningen kommer att bli.

Utbildningen leder till
Tillverkningsindustrin går idag för högvarv och arbetsmöjligheterna för svetsare är mycket goda. Även inom byggbranschen är arbetsmöjligheterna mycket goda och idag har t.ex. ca 75% av byggnaderna en stålkonstruktion som det krävs svetsarprövning för att få arbeta med.

Inget krav på körkort finns men kan vara meriterande vid kommande anställningar.

Studiebesök
Kontakta Susanne.petersson@veldikompetens.se

Viktig information
Datorvana.

Kostnader för eleven
Ca. 3000 kr. för kläder och kurslitteratur.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte med intervju innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
Du kommer att vara ute på apl, arbetsplatsförlagt lärande, en gång per termin under din utbildning.

Plats för utbildningen
Norra Deltavägen 1 - 3, Göteborg

Utbildningsanordnare
Veldi

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studieperioder
2018-08-27 -2018-12-21
2019-01-07-2019-06-21
2019-08-05-2019-12-20
2020-01-06-2020-06-12
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge. För att kunna bli antagen skall du ha börjat lära dig det svenska språket och befinna dig på sfi-nivå eller grundläggande nivå svenska som andraspråk eller ha motsvarande kunskaper. Du ska ha behov av språkstöd för att kunna bli antagen. Dessutom krävs det att du med språkstöd bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen.

Utbildningen är inte avsedd för dig som redan har godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskapsnivå.

Kurser: 

Industritekniska processer 1 INUINU01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Orienteringskurs, gymnasiell nivå KGYORI11A 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Yrkessvenska KGYORI11F 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Människan i industrin 1 MÄIMÄN01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Produktutveckling 1 PRKPRK01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Kälsvets 1 SAAKÄL01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Kälsvets 1 specialisering 2 SAAKÄL01S2 100 Kälsvets 1 specialisering 3 SAAKÄL01S3 100 Kälsvets 2 SAAKÄL02S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Kälsvets 2 specialisering 2 SAAKÄL02S2 100 Kälsvets 2 specialisering 3 SAAKÄL02S3 100 Rörsvets 1 SAARÖR01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Rörsvets 1 specialisering 2 SAARÖR01S2 100 Rörsvets 1, specialisering 3 SAARÖR01S3 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Rörsvets 2 SAARÖR02S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Rörsvets 2, specialisering 2 SAARÖR02S2 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Rörsvets 2 specialisering 3 SAARÖR02S3 100 Stumsvets 1 SAASTU01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Stumsvets 1, specialisering 2 SAASTU01S2 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Stumsvets1 specialisering 3 SAASTU01S3 100 Stumsvets 2 SAASTU02S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Stumsvets 2, specialisering 2 SAASTU02S2 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Stumsvets2 specialisering 3 SAASTU02S3 100 Svets grund SAASVT00S 100 Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...

Yrkesvux med språkstöd

Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Industriteknik
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
85 veckor
Poäng: 
1 750
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRS-SVS-1808-GG