Kock inom storkök/lunchrestaurang | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

Utbildningens innehåll
Under utbildningen är du med och arbetar i våra restauranger. Där får du pröva dina färdigheter i en levande restaurangmiljö och blir väl förberedd för arbete inom restaurang och storkök. I skolan har du både teoretiska och praktiska lektioner. Utbildningen innehåller även arbetsplatsförlagd utbildning (APL).
 
Utbildning kräver inte några förkunskaper eller erfarenheter från branschen men om du har arbetat inom restaurang eller storkök kan vi validera dina kunskaper under utbildningens gång. Validering innebär att man synliggör det du redan kan och gör en prövning. 

Utbildningen leder till
Det finns ett stort behov av utbildade kockar inom restaurang och storkök. På Elof Lindälvs restaurangskola får du en utbildning som är utvecklad och anpassad efter behoven på arbetsmarknaden.

Viktig information
Indelningen på 1050p är obligatorisk.

Kostnader för eleven
Kostnader för arbetskläder, skor och litteratur uppgår till ca 2000 kr

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats. På din APL får du chansen att knyta viktiga kontakter med branschen för framtida arbeten.

APL-perioder
Utbildningen är uppdelad i två perioder (terminer) och varje period innehåller en APL-period på 5-7 veckor.

Plats för utbildningen
Undervisningen sker i Elof Lindälvsgymnasiets moderna utbildningskök med tillhörande restaurang. Skolan ligger på fem minuters promenadavstånd från Kungsbacka station. Pendeltåg går var femtonde minut från Göteborg och Mölndal. APL genomförs på olika praktikföretag i regionen.

Utbildningsanordnare
Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka

Ansvarig vuxenutbildning
Vuxenutbildningen Vuxnas Lärande, Kungsbacka kommun

Studieperioder
Period 1: 2018-08-27  -  2018-12-28
Period 2: 2018-12-31  -  2019-07-05

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk 

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Restaurang och Livsmedel
Utbildningsort: 
Kungsbacka
Längd: 
45 veckor
Poäng: 
1 050
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-KRS-1808-KA