Kockutbildning med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

Utbildningens innehåll
Alla förekommande arbetsmoment och teorikunskaper inom restaurang och storhushåll ingår i de gymnasiala kurserna. Mest tid lägger vi på matlagningskurser, och du kommer även att lära dig det svenska språket både i undervisningsköket och på teoretiska lektioner, där stor vikt läggs vid den terminologi som är nödvändig inom yrket. Studiebesök och praktik på företag ger dig en bild av hur arbetsmarknaden fungerar och ett eget kontaktnät. Om du arbetat inom branschen tidigare görs en validering, vilket kan göra din utbildning kortare.

I utbildningen ingår förutom yrkeskurserna även språkstudier, SFI eller svenska som andraspråk grund beroende på din språknivå vid kursstart. Dina förutsättningar och förkunskaper avgör hur lång utbildningen kommer att bli. För dig som samtidigt läser sfi-kurser är ambitionen att dessa skall vara avklarade inom ett år.

Utbildningen har ett planerat studieuppehåll på 4 veckor under sommaren 2019.

Utbildningen leder till
Efter utbildningen har du möjlighet att arbeta som kock på ett stort antal arbetsplatser. Med tanke på det stora behovet av duktiga kockar finns det en ljus arbetsmarknad därute.

Kostnader för eleven
Kläder och kurslitteratur kostar ca 2000 kr

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
APL är 2 x 6 veckor

Plats för utbildningen
Vuxenutbildningen i Stenungsund, Hasselbackevägen 76

Utbildningsanordnare
Vuxenutbildningen i Stenungsund

Ansvarig vuxenutbildning
Vuxenutbildningen i Stenungsund

Studieperioder
2018-08-27 -- 2019-01-04
2019-01-07 -- 2019-06-28
2019-07-29 -- 2020-01-03
2020-01-06 -- 2020-04-03

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge. För att kunna bli antagen skall du ha börjat lära dig det svenska språket och befinna dig på sfi-nivå eller grundläggande nivå svenska som andraspråk eller ha motsvarande kunskaper. Du ska ha behov av språkstöd för att kunna bli antagen. Dessutom krävs det att du med språkstöd bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen.

Utbildningen är inte avsedd för dig som redan har godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskapsnivå. 

Yrkesvux med språkstöd

Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Restaurang och Livsmedel
Utbildningsort: 
Stenungsund
Längd: 
80 veckor
Poäng: 
1 300
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRS-RES-1808-SD