Lagerhantering och logistik | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

"Denna utbildning passar dig som vill arbeta på transportföretag, åkerier och grossistföretag." Lärare på utbildningen

Förkunskapskrav
Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå.

Studieform
Heltid, gruppundervisning i skolan, APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår

Utbildningens innehåll
I kurspaketet får du grundläggande kunskaper och färdigheter inom lager och godshantering såsom lastning, stuvning och godsskyddande åtgärder i samband med varuhantering och transporter. Du kommer att få kännedom om olika typer av lastfordon och hur du kan säkra last med hjälp av olika lastsäkringsmetoder. Du kommer att lära dig hantera och köra olika typer av truckar och få kunskap om dess konstruktion och skötsel. Dessutom kommer du att lära dig om farligt gods, ergonomi, boka och planera transporter samt att arbeta säkerhetsmedvetet. Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar och vissa delar genomförs ute på ett företag som arbetsförlagt lärande (APL). Utbildningen innehåller truckutbildning och ger dig möjlighet till truckkort.

Utbildningen leder till
Arbete på lager och terminal där arbetsuppgifterna kan vara truckkörning, lasta och lossa containers eller lastfordon, paketera och lastsäkra gods på lastpallar samt hantering av fraktsedlar, godsmärkning och godsdeklaration.
En stor andel av de som fullföljer utbildningen får arbete efter avslutad kurs.

Studiebesök
Kontakta Elsa Christensen, elsa.christensen@lernia.se, om du vill göra studiebesök på skolan.  

Kostnader för eleven
Kostnaden är ca 1400 kr för litteratur och skyddsmaterial.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
Arbetsplatsförlagt lärande planeras till slutet av kurspaketet.

Plats för utbildningen
Anders Perssonsgatan 18

Utbildningsanordnare
Lernia Utbildning AB

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studieperioder
Utbildningen är 26 veckor
Studieperiod 1, 17 veckor: 2018-08-27--2018-12-21
Studieperiod 2, 9 veckor: 2019-01-07--2019-03-08

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
26 veckor
Poäng: 
650
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-LAL-1808-GG