Larmtekniker | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

Utbildningens innehåll
Tekniska integrerade säkerhetslösningar utvecklas i dag i allt snabbare takt. Det vanliga fysiska inbrottsskyddet integreras idag med datorstöd och datakommunikation, där systemen ofta kommunicerar med kundens egna IT-nätverk. Detta ställer höga krav på kompetens hos dig som ska driftsäkra och serva dessa system.

Kraven från försäkringsbolag och övriga aktörer i samhället förändras och leder till nya krav på säkerhetssystemen för att förhindra att information och egendom förstörs eller stjäls. Branschen för säkerhet behöver medarbetare med bred baskunskap, trygghet i sitt yrkesutövande och ett sunt säkerhetstänkande.

Det normala är att yrkesinriktningen inom säkerhetsteknik antingen går mot mekanik eller mot elektronik. Denna utbildning skapar en hybrid för att möta marknadens ökande behov av helhetsperspektiv och kostnadseffektivitet när det gäller säkerhetssystem med integrerade elektroniska, elektromekaniska och mekaniska funktioner. Det tydligaste exemplet på marknaden är passersystem med dörrbladsplacerade läsare eller elektromekaniska cylindrar och nycklar, där gränsen mellan de traditionella yrkesrollerna suddats ut. Det finns fler exempel i form av säkerhetsskåp med elektroniska lås, men också i form av traditionella passersystem där elektromekaniska låsningen hamnar mellan yrkesrollerna för elektronik respektive mekanik med otydlig gränsdragning. Ofta med bristande helhetsfunktion, och därmed bristande säkerhet, som resultat.

Utbildningen till Larmtekniker är till för dig som är intresserad av att arbeta med att installera, programmera, dokumentera, driftsätta och underhålla olika säkerhetssystem som passagesystem, inbrottslarm, CCTV och brandlarm med kompletterande kompetens inom det mekaniska skyddet. Utbildningen ger inte låssmedskompetens, utan den mekaniska delen av utbildningen ger en god helhetssyn om mekaniken teoretiskt, medan den praktiska delen begränsar sig till mekaniken och elektromekaniken som är i direkt kontakt med den elektoniska säkerhetsfunktionen. Mest handlar det om att skydda värden, men en viktig del av kompetensen handlar om att säkerställa att utrymning är möjlig, exempelvis i händelse av brand.

Utbildningen innehåller mycket teoretiska lärargenomgångar samt enskilda övningsuppgifter. Den omfattar cirka 15 h lärarledda lektioner samt cirka 10 h lärarledd handledning i veckan. Varierande schema utifrån kursernas behov. Under utbildningen kommer du att använda datorer och därför behöver du grundläggande datorkunskaper.

Utbildningen leder till
Du kommer att få serva och underhålla alla typer av säkerhetssystem i olika miljöer. Den kunskap du får efterfrågas av flera olika aktörer och verksamheter, framför allt hos säkerhetsföretag och aktörer som svarar för drift och underhåll av säkerhetssystem. Vidare efterfrågas denna kompetens av företag som tillverkar och levererar säkerhetsprodukter.

Utbildningen kommer att bedrivas i samarbete med ett flertal stora företag inom de aktuella säkerhetsområdena. Dessa företag kommer även till viss del att undervisa på utbildningen. Du får en övergripande kunskap med inriktning mot de senaste inom området säkerhetsteknik.

Utsikterna att få anställning efter avslutad utbildning är goda. Behovet av säkerhetsanläggningar ökar konstant och med det behovet av service, underhåll och utbyggnad samt integrering av systemen. Utbildningen bedrivs i ett etablerat samarbete mellan Vuxenutbildningen Härryda kommun och branschen för säkerhet och har tidigare erfarenhet av utbildningar på yrkeshögskolenivå.

Viktig information
För att bli anställningsbar efter genomförd utbildning bör du inte ha någon anmärkning i belastningsregistret.

Kostnader för eleven
Kostnaden blir ca: 2000 kr för litteratur och ev.skyddskläder

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
APL genomförs under sex veckor i termin två.

Plats för utbildningen
Utbildningen sker i Vuxenutbildningen Härrydas anpassade lokaler i Mölnlycke med tillgång till bibliotek, studievägledare och specialpedagog. Skolan ligger centralt i Mölnlycke, nära busshållplats med goda förbindelser till Göteborg (cirka 15 min). Stor och gratis parkeringsplats.

Utbildningsanordnare
Vuxenutbildningen i Härryda

Ansvarig vuxenutbildning
Härryda kommun

Studieperioder
2018-08-27 - 2018-12-23
2019-01-07 - 2019-06-16

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk 
- Matematik
- Engelska

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
El och Energi
Utbildningsort: 
Mölnlycke
Längd: 
40 veckor
Poäng: 
1 000
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-LST-1808-HA