Lastbil Yrkesförare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

Utbildningens innehåll
Utbildningen ges i Kungsbacka och varvar teori med praktik. Du läser kurserna Yrkestrafik - vux, Godstrafik, Godshantering - vux, Fordonskombinationer - godstransporter samt, om du behöver, även Yrkessvenska där du lär dig ord och begrepp kopplade till ditt yrke. Utbildningen innehåller teoretiska genomgångar, övningar i grupp och enskilt på datorn samt mycket praktisk övningskörning. Teori ges i grupp, sedan rullande schema i den praktiska körundervisningen. I teoriundervisningen använder vi oss av ett webbaserat datorprogram och därför behöver du grundläggande datorkunskaper.
 
Utbildningen vänder sig till dig som vill kunna arbeta yrkesmässigt med godstransporter med lastbil. Utbildningen ger dig efter godkänd och avslutad utbildning C + CE- behörighet, ADR Grund och KL 1 (Transport av farligt gods), Arbete på väg, Truckintyg och Yrkeskompetensbevis. Du får också lära dig om fordonets skötsel, mekanik och lastning och lossning av gods. Du kommer alltså direkt efter utbildningen att vara anställningsbar som lastbilschaufför vid nationella eller internationella godstransporter.

Delar av kursen kan läsas på distans. Examination görs av skolan efter godkänd utbildning, om du inte prövat tidigare på Trafikverket. Du som tidigare prövat för körkort på Trafikverket, för den behörighet utbildningen leder till, har inte möjlighet att examineras av skolans förarprövare. I dessa fall bekostar utbildningen/skolan en uppkörning för respektive C, CE behörighet. Eventuell ytterligare uppkörning bekostas av eleven.

Utbildningen leder till
Det råder idag brist på yrkesförare inom transportbranschen vilket gör att möjligheterna att få arbete efter avslutad utbildning är goda.

Viktig information
Till din ansökan behöver du, utöver betyg, skicka in kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 2 eller 3.
Betyg skall vara inskickade senast 22 maj. Körkortstillstånd och körkort skall vara inskickade senast 13 juni.

Du måste ha ett körkortstillstånd grupp 2 (II) eller 3 (III) med läkarintyg innan du börjar utbildningen för att få lov att körträna. Du söker körkortstillstånd snabbast och enklast på  www.transportstyrelsen.se/korkort.
Körkortstillståndet kostar inget.

För att få ett körkortstillstånd måste du ha ett läkarintyg. Vänd dig i första hand till den vårdcentral där du är listad.  Väntetiden på vårdcentralen för läkarintyg kan vara lång. Det finns flera privata vårdcentraler att vända sig till på nätet. Viktigt är att du bokar i tid.

Kostnad för ett läkarintyg
Priserna för en undersökning varierar. Räkna med från 260 kr - 1300 kr beroende på hur länge och hur många gånger du behöver undersökas. Kostnaden tas ut enligt timtaxa för läkare, vilket innebär 260 kr för varje påbörjad 15 min. Som lägst blir kostnaden 260 kr. Tar intyget totalt en timma blir kostnaden 1040 kr. Och för t.ex. 1 tim. och 15 min är kostnaden 1 300 kr. Kostnader för prover och ev. synundersökning tillkommer.
 
OBSERVERA att du ska ha fyllt 21 år innan utbildningen är slutförd.

Kostnader för eleven
Litteratur, körkortstillstånd, körkort, foto, yrkeskompetensbevis, adr, läkarintyg och arbetsskor = ca 2500 kr.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
Eleverna genomför APL under en treveckorsperiod på höstterminen och en treveckorsperiod på vårterminen.

Plats för utbildningen
Utbildningen ges i Kungsbacka och platsen där utbildningen bedrivs ligger lätt tillgänglig med kollektiva transportmedel.

Utbildningsanordnare
Elof Lindälv gymnasieskola

Ansvarig vuxenutbildning
Kungsbacka Vuxenutbildning

Studieperioder
Period 1: 2018-08-27 till 2018-12-21
Period 2: 2019-01-07 till 2019-05-17

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk 

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.     

Dessutom måste du bifoga kopia på B-körkort samt kopia på körkortstillstånd grupp 2 eller grupp 3. Körkortstillstånd skall vara giltiga under hela utbildningstiden.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

Godshantering - vux GODGOD1 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Godstrafik - delkurs 1 GOSGODu 100 Godstrafik - delkurs 2 GOSGODv 100 Fordonskombinationer godstransporter TRAFOR0 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Yrkestrafik - vux TRAYRK1 300

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Kungsbacka
Längd: 
36 veckor
Poäng: 
800
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-FGT-1808-KA