Personbilsmekaniker | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

Utbildningens innehåll

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i bilar, bilars funktion och konstruktion samt diagnostik, reparation och service. Den ska också ge förståelse för vilken betydelse fordonen har i vårt samhälle och vilken miljöpåverkan de har. Utbildningen ger eleven en grundläggande yrkesutbildning där stor vikt läggs vid el, elektronik och systemteknik.

Utbildningen leder till
Framtidsprognosen för yrket ser mycket ljus ut. Branschens egna undersökningar visar på ett stort behov av fler duktiga personer med fordonsteknisk utbildning, ett behov som väntas öka under de kommande åren.

Kostnader för eleven
Eleven måste ha skyddsskor. Kostnad ca 600:-

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
Eleverna genomför APL under 6 - 7 tvåveckorsperioder som är jämnt fördelade under läsåret.

Plats för utbildningen
Undervisningen sker dels i skolans moderna lokaler i Kungsbacka och dels på olika praktikföretag i regionen. Skolan ligger på fem minuters promenadavstånd från Kungsbackas station. Pendeltåg går var femtonde minut från Göteborg och Mölndal.

Utbildningsanordnare
Elof Lindälv gymnasieskola

Ansvarig vuxenutbildning
Vuxenutbildningen Kungsbacka

Studieperioder
Period 1: 2018-08-27  till 2018-12-28
Period 2: 2018-12-31 till 2019-06-15

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk 
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Fordon och Transport
Utbildningsort: 
Kungsbacka
Längd: 
42 veckor
Poäng: 
1 000
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-PBT-1808-KA