Plåt och svetsteknik | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

Är du intresserad av ett fritt och omväxlande arbete där noggrannhet ligger i fokus och som passar dig som är praktiskt lagd och vill arbeta med händerna? Då är denna utbildningen något för dig! Utbildningen ger dig stora möjligheter till jobb och kan leda till många spännande yrkesroller inom området plåt och svets.

Utbildningens innehåll
Under ett års heltidsstudier lär du dig grunderna  och väljer fördjupning inom plåtbearbetning, olika svetstekniker och tillhörande arbetsmoment. Den grundläggande delen (700 poäng) innehåller bl.a. ritningsläsning, mätteknik, grundläggande svetsteknik, materialkunskap och produktionsutrustning . Efter den grundläggande delen väljer du sedan tillsammans med läraren ut ett lämpligt innehåll och inriktning till den mer fördjupande  delen av utbildningen (500 poäng).

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar i vår utbildningslokal som ligger i anslutning till Alströmergymnasiet i Alingsås. Lokalen är utrustad med moderna maskiner och annan utrustning anpassade efter  arbetslivets krav. Vissa delar av utbildningen genomförs även ute på företag  och utbildningen som helhet sker i nära samarbete med branschen.

Förutom  antagningskravet på svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå är det önskvärt att du även har viss datorvana.

Utbildningen leder till
Tillverkningsindustrin liksom byggbranschen går idag för högvarv och arbetsmöjligheterna för den som är utbildad inom plåt och svets är mycket goda.  Efter utbildningen finns intressanta arbetsuppgifter  inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan t.ex. arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

Viktig information
Vid rekryteringar lägger branschen ofta stor vikt vid noggrannhet, flexibilitet , engagemang och förmågan till att ta ansvar förutom själva yrkeskompetensen. B-körkort är ibland, men långt ifrån alltid, ett krav.

Kostnader för eleven
Ca. 3000 SEK för kurslitteratur och skyddskläder.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
Sju veckors APL är förlagd efter den grundläggande delen av utbildningen.

Plats för utbildningen
Alingsås: lokaler i anslutning till Alströmergymnasiet

Utbildningsanordnare
Campus Alingsås

Ansvarig vuxenutbildning
Alingsås kommun

Studieperioder
2018-08-27 till 2019-01-04
2019-01-07 till 2019-06-28
2019-08-05 till 2019-08-30
 

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

Materialkunskap 1 MAEMAT01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Materialkunskap 2 MAEMAT02 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Människan i industrin 1 MÄIMÄN01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Produktutveckling 1 PRKPRK01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Kälsvets 1 SAAKÄL01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Kälsvets 1 specialisering 2 SAAKÄL01S2 100 Kälsvets 1 specialisering 3 SAAKÄL01S3 100 Kälsvets 2 SAAKÄL02S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Kälsvets 2 specialisering 2 SAAKÄL02S2 100 Kälsvets 2 specialisering 3 SAAKÄL02S3 100 Rörsvets 1 SAARÖR01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Rörsvets 1 specialisering 2 SAARÖR01S2 100 Rörsvets 1, specialisering 3 SAARÖR01S3 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Rörsvets 2 SAARÖR02S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Rörsvets 2, specialisering 2 SAARÖR02S2 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Rörsvets 2 specialisering 3 SAARÖR02S3 100 Stumsvets 1 SAASTU01S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Stumsvets 1, specialisering 2 SAASTU01S2 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Stumsvets1 specialisering 3 SAASTU01S3 100 Stumsvets 2 SAASTU02S 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Stumsvets 2, specialisering 2 SAASTU02S2 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Stumsvets2 specialisering 3 SAASTU02S3 100 Svets grund SAASVT0 100 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/2.6126/subje... Tillverkningsunderlag 1 TILTIL01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Tillverkningsunderlag 2 TILTIL02 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom...

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Industriteknik
Utbildningsort: 
Alingsås
Längd: 
48 veckor
Poäng: 
1 200
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-SVP-1808-AS