Tekniker automatiserad produktion | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

Det mest stimulerande med mitt arbete som tekniker automatiserad produktion är omväxlingen, berättar Björn. Både i arbetsuppgifter och i storlek på projekten. Björn har läst till tekniker automatiserad produktion på Göteborgs Tekniska College; en utbildning som han beskriver som "kompetent, spännande och utmanande", mycket tack vare de duktiga lärarna, säger Björn. Utbildningen har gett mig kunskaper i programmering och mycket teoretiskt och praktisk erfarenhet inom el och mekanik.

Förkunskapskrav
Godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper och Matematik på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är för dig som är intresserad av att arbeta som tekniker automatiserad produktion inom modern industri. Utbildningen ger dig kunskaper inom installation, drift, programmering och dokumentation av olika system. Du lär dig att förebygga störningar i produktionen med hjälp av planerat underhållsarbete. Du får kunskaper för att förebygga och åtgärda fel inom områdena elektricitet och mekanik.

Du studerar i moderna utbildningslokaler med egna robotceller och produktionslina där du kan kombinera teoretiska och praktiska studier. Du får under studietiden vara med om att bygga, modifiera och programmera olika automatiserade anläggningar. I utbildningen ingår även APL, arbetsplatsförlagd utbildning, på företag där du får använda och utveckla dina kunskaper.

Utbildningen leder till
Tekniker automatiserad produktion arbetar med att installera, ställa in och köra igång automatiska anläggningar och programmera anläggningar som är datorstyrda. I arbetsuppgifterna ingår att kontrollera apparater och anläggningar och utföra förebyggande underhåll.  Ibland är maskinerna eller anläggningarna uppkopplade till nätverk och felsökningen görs ofta via en uppkopplad dator innan man kommer ut i anläggningen. Tekniker automatiserad produktion kan också arbeta med att utveckla nya tekniska lösningar. Ofta utförs arbetet under tidspress eftersom ett avbrott i produktionen kan kosta mycket pengar. Beredskapstjänst eller jourtjänst ingår ofta i arbetet. Det innebär att man ibland får arbeta kvällar, nätter och helger när det uppstår fel.

Tekniker automatiserad produktion kan vara anställda av serviceföretag som sköter servicen av anläggningarna. Då är kontakten med kunder en viktig del av arbetet. En hel del resor ingår i sådana arbeten och körkort är därför önskvärt. Du kan vara anställd av ett företag och jobba på en flera avdelningar. Du kan även få jobb på ett serviceföretag och åka runt till olika kunder för att lösa deras problem inom automation.

Studiebesök
Kontakta Ulrika Aiff Ulrika.Aiff@gtc.com eller Åsa Blidby Asa.Blidby@gtc.com

Viktig information
För att tillgodogöra dig utbildningen rekommenderas att du utöver matematikkunskaper har intresse för data och programmering. Du läser mellan 54 och 60 veckor beroende på dina förkunskaper och din studietakt.

Kostnader för eleven
Skyddskläder och kurslitteratur cirka 1500 kronor

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan du blir antagen. Där får du veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
Under utbildningen kommer du att ha minst 8 veckor APL.

Plats för utbildningen
Volvo Lärcenter Torslanda
Personalvägen 13

Utbildningsanordnare
Göteborgs Tekniska College.

Ansvarig vuxenutbildning
Göteborgsstad Arbetsmarknad- och Vuxenutbildning

Studieperioder
2018-08-27 2018-12-21
2019-01-07 2019-07-05
2019-08-05 2019-11-01

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grundskolan i efterfrågade ämnen till din ansökan. Bifoga även kopia på dina betyg från gymnasieskolan om du har några. Betyg skall vara med rektors underskrift, meritsammanställningar från antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
El och Energi
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
56 veckor
Poäng: 
1 400
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-APD-1808-GG