Trädgård anläggning | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

Förkunskapskrav
Svenska / Svenska som andraspråk eller motsvarande kunskaper och matematik på grundskolenivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildningens innehåll
Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba inom den gröna näringen, antingen som anställd eller som egen företagare. Även om du använder maskiner och andra redskap måste du tycka om att arbeta med kroppen och vara utomhus.
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom skötsel, gestaltning  och anläggning, växtkunskap, trädvård och beskärning.

Utbildningen är förlagd till kulturfastigheten Stora Katrinelunds landeri, med egen trädgård. I utbildningen varvas teori och praktik på ett naturligt sätt. Vi arbetar nära branschen och har kontakt med många olika företag. Det kan gälla studiebesök som görs i anknytning till det aktuella kursinnehållet, föreläsningar och projektarbeten, samt APL-platser.

Exempel på projekt du arbetar med är upprättande av skötselplaner, trädgårdsgestaltning och projektering till färdig trädgårdsanläggning. Du arbetar också med växtval och plantering utifrån växtbetingelser.
Utöver detta får du möjlighet att ta yrkesbevis, grönt kort, enligt TCYK:s certifieringsregler. Utbildningen ger också särskild behörighet för att kunna söka vidare till Yrkeshögskolans trädgårdsutbildningar.

Utbildningen leder till
Miljövärd på bostadsbolag, trädgårdsarbetare eller trädgårdsanläggare i parker och trädgårdar, på kyrkogårdar och idrottsanläggningar, trädgårdstjänster i privata trädgårdar är exempel på yrken där det krävs stora insatser av skötsel och underhåll  och där efterfrågan på välutbildad personal är stor.

För att bli anställningsbar kräver branschen i de flesta fall att du har körkort. Det underlättar även under praktikperioden om du har körkort.

Studiebesök
Mejla info.skanegatan@educ.goteborg.se för studiebesök.

Viktig information
Grundläggande datorhantering rekommenderas.

Kostnader för eleven
Kostnader ca 3000 kr för arbetskläder, kursmaterial och studiebesök

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte före antagning. Där får du veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Du får vara beredd på restid till din APL plats. Du har två längre perioder. Här skapar du värdefulla kontakter som kan leda till framtida jobb.

APL-perioder
Totalt 10 veckor. Fyra veckor hösten 2018: vecka 39 till 42.  Sex veckor våren 2019: vecka 14 till 19.

Plats för utbildningen
Kulturfastigheten Stora Katrinelunds landeri. Levgrensvägen 7.

Utbildningsanordnare
Studium Göteborg (fd August Kobbs trädgårdsutbildning)

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning Göteborg stad

Studieperioder
2018-08-13 till 2018-12-21 
2019-01-07 till 2019-05-24

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik.

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Naturbruk
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
39 veckor
Poäng: 
1 050
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-TSA-1808-GG