Vård och omsorg med språkstöd | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

Utbildningens innehåll
Kurser på gymnasienivå inom vård och omsorg samt svenska på olika nivåer efter dina individuella behov.

Utbildningen leder till
Arbete inom äldreomsorg, funktionshinder, psykiatri eller akutsjukvård.

Denna utbildningen förbereder dig för ett av de mest givande yrke man kan tänka sig. Som undersköterska möter du många människor där din viktiga uppgift är att stötta utifrån en medicinsk yrkseroll men också som medmänniska.

Viktig information
Vid kursstart får du information och en kompetens kartläggning av dina kunskaper genomförs tillsammans med en lärare för att du ska hamna på rätt nivå i din utbildning.

Kostnader för eleven
Litteratur ca 3.500 kr

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet. 

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

APL-perioder
Vi tre olika tillfälle under utbildningen är du ute i APL- arbetsplats lärande på en arbetsplats på olika ställen inom vård och omsorg

Plats för utbildningen
Torggatan 16, Kungsbacka

Utbildningsanordnare
Medlearn AB

Ansvarig vuxenutbildning
Kompetenscentrum, Kungsbacka kommun

Studieperioder
Period 1: 2018-08-27 till 2018-12-28
Period 2: 2018-12-31 till 2019-07-05
Period 3: 2019-07-29 till 2019-12-27
Period 4: 2019-12-30 till  2020-07-03

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge. För att kunna bli antagen skall du ha börjat lära dig det svenska språket och befinna dig på sfi-nivå eller grundläggande nivå svenska som andraspråk eller ha motsvarande kunskaper. Du ska ha behov av språkstöd för att kunna bli antagen. Dessutom krävs det att du med språkstöd bedöms ha förutsättningar att klara utbildningen.

Utbildningen är inte avsedd för dig som redan har godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskapsnivå. 

Kurser: 

Vård och omsorg vid demenssjukdom GERVÅR0 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Äldres hälsa och livskvalitet GERÄLD0 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Gymnasiearbete Vård- och omsorgsprogrammet GYARVO 100 Hälsopedagogik HALHAL0 100 http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymn... Kartläggning KGYORI11A 100 Yrkessvenska KGYORI11F 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Medicin 1 MEDMED01 150 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Medicin 2 MEDMED02 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/... Psykologi 1 PSKPSY01 50 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Psykiatri 1 PSYPSY01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Psykiatri 2 PSYPSY02 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Samhällsbaserad psykiatri PSYSAM0 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Akutsjukvård SJUAKU0 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Palliativ vård SJULIN0 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Socialt arbete SOCSOI0 200 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Specialpedagogik 1 SPCSPE01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Specialpedagogik 2 SPCSPE02 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Svenska som andraspråk 1 SVASVA01 100 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/kom... Vård- och omsorgsarbete 1 VÅRVÅR01 200 http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/... Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150 http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/komvux/...

Yrkesvux med språkstöd

Att studera på en yrkesutbildning med språkstöd betyder att du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket.

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Vård och omsorg
Utbildningsort: 
Kungsbacka
Längd: 
94 veckor
Poäng: 
1 800
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRS-VOU-1808-KA