Yrkesväktare flex | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

-----------------------------------------------------------------

"Vill du arbeta med människor, bevakning och säkerhet? Tycker du om att hantera utmaningar och hitta lösningar? Då är väktarutbildningen något för dig."

Förkunskapskrav
Godkända betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk  samt godkända betyg i engelska och matematik på grundläggande nivå.
Personliga intervjuer genomförs innan beslut om antagning.

Intervjuer
Som sökande kommer du att intervjuas innan antagning.

Studieform
Flexibla studier, APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår

Utbildningens innehåll
I utbildningen till väktare får du lära dig krishantering, självskydd, bevakningsjuridik, brand, akutsjukvård, tekniska hjälpmedel med mera.  Du läser gymnasiekurserna socialt arbete, kommunikation,  psykologi 1, rätten och samhället och bevakning och säkerhet.

Dessutom ingår den av branschen auktoriserade väktargrundutbildning del 1 (VU1) och del 2 (VU2) på BYA Väktarskolan.
VÄKTARGRUNDUTBILDNING DEL 1 (VU1):
bevakningsjuridik, förenklad handläggning av snatteriärenden, bevakningstjänst, arbetsmiljö och facklig information, yrkesetik och moral, olaga diskriminering och mänskliga beteenden, tekniska hjälpmedel vid bevakningen, brand och akutsjukvård, konflikthantering och självskydd och handfängsel.
 
VÄKTARGRUNDUTBILDNING DEL 2 (VU2):
bevakningstjänst, konflikthantering och självskydd, arbetsmiljö, samhällets rättsvårdande myndigheter, droger, facklig information, krishantering och kamratstöd och sjukdomskunskap.

Utbildningen är utformad i samråd med BYA (Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd). Efter utbildning och godkända tester får du en väktarlegitimation som är godkänd av BYA.

Flexibla studier innebär att du använder flera lärformer. Till stor del studerar du via datorn och har möjlighet att träffa lärare för handledning.

Utbildningen leder till
Som utbildad väktare är arbetsuppgifterna många och väldigt varierande. Du kan arbeta med övervakning, rondering, receptionsarbete, parkeringsvakt samt förebyggande arbete inom bevakningsbranschen. Då utbildningen är framtagen i nära samarbete med branschen är du mycket attraktiv på arbetsmarknaden när du är klar med din utbildning. Goda kontakter skapas mellan elev och bevakningsbolagen under utbildningen samt under APL-perioden.

Studiebesök
Kontakta Maria Hammar, maria.hammar@moa-larcentrum.se, om du vill göra studiebesök på skolan.

Viktig information
I utbildningen ingår väktargrundutbildning 1 och 2 i samarbete med BYA (Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd).
Enligt BYA:s regelverk krävs det för att bli väktare att du ska vara 18 år fyllda, vara laglydig och drogfri, ha bott i Sverige i minst fem år samt behärska svenska i tal och skrift.

För att du ska kunna gå på utbildningen och göra APL måste du begära utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Länsstyrelsen prövar din lämplighet och laglydnad. (Myndighetskraven på dig för att kunna arbeta på ett auktoriserat bevakningsföretag regleras i RPSFS 2012:18 FAP 579-2 4 kap §1-4).

Grundläggande datavana rekommenderas då utbildningen sker flexibelt. Många arbetgivare efterfrågar B-körkort.

Kostnader för eleven
Kostnad för kurslitteratur ligger runt 3000 kr. Övriga kostnader som tillkommer för utbildningen är ca 2500 kr. I kostnaden ingår utökad granskning och uniform.  Du som elev får betala för den utökade granskning som genomförs av Länsstyrelsen innan du går ut på APL i den sista perioden. Under APL-perioden måste du som elev har en godkänd uniform som visar att du är elev under utbildning. MoA Lärcentrum hjälper till vid beställning av uniform, då ingår byxa, jacka samt t-shirts.

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats. Innan APL ansöker bevakningsbolaget om en utökad granskning hos Länsstyrelsen.

APL-perioder
Fyra veckors APL under andra terminen.

Plats för utbildningen
MoA Lärcentrum
Östra Hamngatan 30 - 34
411 09 GÖTEBORG

Utbildningsanordnare
MOA Lärcentrum

Ansvarig vuxenutbildning
Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Studieperioder
Utbildningen är 36 veckor
Period 1, 17 veckor: 2018-08-27--2018-12-21
Period 2, 19 veckor: 2019-01-07--2019-05-17

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik
- Engelska

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Barn och fritid
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
36 veckor
Poäng: 
1 010
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-VKT-1808-GG