Plattsättare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.
-----------------------------------------------------------------
Ett inomhusjobb där man klär ytor med klinkers, kakel, konstbetong eller mosaik.

Förkunskapskrav
Godkända betyg i Svenska/Svenska som andraspråk eller motsvarande och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.

Utbildningens innehåll
Utbildningen till plattsättare ligger inom ramen för trä- betong- murinriktningen på Bygg- och anläggningsprogrammet. Utbildningsinnehållet är delvis samma som för exempelvis murare eller snickare. De gemensamma delarna som är 2/3 av utbildningen syftar till att ge en bredd att stå på medan den sista tredjedelen är specialiserad på plattsättning.
Du lär dig att sätta olika typer av plattor och klinker i varierande mönster och formationer samt att arbeta med olika material, underlag och underarbeten.

En del av utbildningingen genomförs som APL, arbetsplatsförlagt lärande. Det innebär att du är på ett företag och tränar olika moment i utbildningen. Utbildningen innehåller krav på grundläggande matematik och svenska då du exempelvis ska räkna ut hur många plattor du ska sätta på en yta. Det är viktigt att du kan kommunicera på din arbetsplats och förstå instruktioner.

Efter fullgjord utbildningstid gör man 3300 timmar som lärling på en arbetsplats innan man är färdig inom sitt yrke. Det motsvarar cirka 2 år. Information om detta kan läsas på Byggnadsindustrins yrkesnämnds hemsida, byn.se.

Utbildningen kräver att du studerar på heltid.

Utbildningen leder till
Som plattsättare får du klä innerväggar eller golv med kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik. Uppgifterna kan variera mellan allt ifrån att sätta plattor i badrum till stora simhallar. I uppgifterna ingår också underarbeten, som fuktisolering av golv eller väggar. Det finns många olika typer av firmor, både stora och små. Många som arbetar som plattsättare har eget företag.

De mer hantverksbetonade jobben syns allt mer i dagens byggande och keramiska material som kakelplattor och klinkers används till stor del i det moderna byggandet. En plattsättare förväntas även kunna utföra allt underarbete såsom flytspackling, fallspackling och utföra tätskikt. Detta medför att du kommer att få utbildning inom fuktspärr och försäkringsregler gällande våtutrymmen.

Viktig information
Det finns inga krav på förkunskaper inom det yrke du valt, men det är en stor fördel om du har körkort eller har det på gång när du ska ut på APL och i lärlingsanställning. När du blivit antagen, kom ihåg att söka CSN om det är aktuellt för dig.

Studiebesök
Movant har öppet för studiebesök varje onsdag mellan klockan 13.00-15.00 hela året.  Du får se skolan, ställa frågor till personal och elever. Kontakta monika.rossing@movant.se

Kostnader för eleven
2000 kr för kurspaket med allt du behöver för din utbildning i form av kläder, utbildningsmaterial, böcker etc

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte före antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.
 
APL-perioder
Utbildningen innehåller cirka 15 veckor APL (Arbetsplatsförlagt Lärande) och delas upp i två perioder, den första efter 4-6 månader och den andra i slutet av utbildningen. Variationer när det gäller tidpunkt och längd på APL kan förekomma beroende på din individuella studietakt samt utifrån de förutsättningar som finns hos din APL-anordnare

Plats för utbildningen
Norra Deltavägen 3, 417 05  Göteborg

Utbildningsanordnare
Movant

Ansvarig vuxenutbildning
Göteborg

Studieperioder
2018-08-27 - 2018-12-28
2018-12-31 - 2019-06-21
2019-06-24 - 2019-11-29

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk
- Matematik

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

KGYORI11A Orienteringskurs Studieplanering 50
BYGBYG01 Bygg och anläggning 1 200
BYGBYG02 Bygg och anläggning 2 200
HUSHUS01 Husbyggnad 1 100
HUSHUS02 Husbyggnad 2 200
HUSHUS03 Husbyggnad 3 200
HUSHUB0 Husbyggnadsprocessen 200
HUBSPC01S Specialyrken 1 100
HUBSPC03S Specialyrken 2 200
HUBSPC02S Specialyrken 3 200

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Bygg och Anläggning
Utbildningsort: 
Göteborg
Längd: 
66 veckor
Poäng: 
1 650
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-PLA-1808-GG