Barnskötare | GRVUX

 

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig versionSkicka via epostSkicka via epostPDF versionPDF version

OBSERVERA
Ansökan till utbildningen sker just nu genom efteranmälan, då det finns platser och/eller reservplatser kvar efter att ordinarie ansökningsomgång har avslutats.

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som  visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Eventuella reserver från den ordinarie ansökningsomgången erbjuds plats på aktuell utbildning innan dess att nya sökande antas. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.
-----------------------------------------------------------------
Förkunskapskrav för utbildningen:
Kunskaper som motsvarar Svenska/Svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Utbildningens innehåll
Utbildningen passar dig som vill studera  på heltid. Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov.
Centralt i barn- och fritidsprogrammet är människors lärande och växande, samarbete och kommunikation samt möten mellan människor.

För att klara utbildningen till barnskötare krävs goda kunskaper i svenska, eftersom höga krav ställs inom yrket vad gäller kommunikations och dokumentationsförmåga.  I utbildningen varvas teori och praktik.

Vart leder utbildningen
Efter avslutad utbildning  har  du möjlighet att arbeta som barnskötare inom barnomsorgen. Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar arbetar eller studerar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet.

Kostnader för eleven
ca 1500 - 2000 kr för kursmaterial

Informationsmöte
Du som kan bli aktuell för utbildningen kallas till ett obligatoriskt informationsmöte innan antagning där du får veta mer om utbildningen och de olika yrkesområdena du kan arbeta inom. Du måste delta i informationsmötet för att kunna bli antagen till kurspaketet.

Kurs- och antagningsbeskedet
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.
Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.   

APL (arbetsplatsförlagt lärande)
Det ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. När du gör APL följer du din handledares arbetstider. Det kan betyda att din APL börjar tidigt på morgonen, eller att du gör APL på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din APL plats.

Plats för utbildningen
Kungälv

Utbildningsanordnare
ABF Vux

Ansvarig vuxenutbildning
Kungälv

Studieperioder
2018-08-27 - 2018-12-21
2019-01-07 - 2019-06-21
2019-08-05 - 2019-12-20

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

- Svenska eller svenska som andraspråk

Handlingar som skall bifogas ansökan
Bifoga kopior på dina betyg från grund- eller gymnasieskolan (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen till din ansökan. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift godtas ej.

Om du inte har möjlighet att styrka dina kunskaper med betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i den kommun som ansvarar för den utbildning du har som förstahandsval (se utbildningsbeskrivningen).

Borttappade originalbetyg
Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads- eller regionarkivet.

Kurser: 

GRUGRD0 Grundläggande vård och omsorg 100
HALHAL0 Hälsopedagogik 100
NAKNAK01a1 Naturkunskap 1a1 50
PEDBAS0 Barns lärande och växande 100
PEDKOU0 Kommunikation 100
PEDLÄR0 Lärande och utveckling 100
PEDMÄI0 Människors miljöer 100
PEDPEG0 Pedagogiskt ledarskap 100
PEGPEA0 Pedagogiskt arbete 200
PEGSKP0 Skapande verksamhet 100
SAMSAM01a1 Samhällskunskap 1a1 50
SPCSPE01 Specialpedagogik 1 100
SPCSPE02 Specialpedagogik 2 100

Yrkesvux

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola

Information om utbildning

Yrkesområde: 
Barn och fritid
Utbildningsort: 
Kungälv
Längd: 
61 veckor
Poäng: 
1 300
Kontinuerlig antagning: 
Efteranmälan: 
Ja
Anmälningskod: 
GRY-BSK-1808-KV