Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Anläggningsförare

Bygg och anläggning |Yrkesvux

Utbildningen leder till

En bygg- och anläggningsmaskinförare är oumbärlig vid vägbyggen och byggarbetsplatser och utan maskinförarna stannar hela produktionen. En anläggningsförare upplever ofta frihet och självständighet i arbetet..

Du kör och underhåller olika sorters jordflyttningsmaskiner så som grävmaskiner och hjullastare. Vanliga arbetsuppgifter är att schakta för byggnader och vägar, gräva för kablar eller VVS-ledningar, lasta och lossa olika typer av gods och material. Du kan även arbeta i grustag. För att utföra sitt arbete som anläggningsförare måste man kunna läsa ritningar och beskrivningar för bygg- och anläggningsarbeten.  Dessutom önskas allt oftare att man även behöver kunna utföra arbeten med laser- och GPS-utrustning för höjdmätning och positionering. 

Arbetsplatserna är ofta farliga så det krävs att man är alert och säkerhetsmedveten.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningens innehåll och upplägg

Vår erfarenhet är att beroende på tidigare körvana varierar den tid som de studerande behöver med lärare ca 10 veckor att träna på att köra maskin. Du behöver stor självdisciplin och planeringsförmåga för att klara studierna.

Utbildningen är på heltid, dagtid.

För att bli anställningsbar krävs B-körkort

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Finns inga fasta APL-perioder utan när du är klar med introduktionen så är du på en APL plats 4 dagar i veckan och du är i skolan 1 dag i veckan för den teoretiska delen. APL- arbetsgivaren ska ligga inom Göteborgsregionen och ha ett kollektivavtal.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Praktisk grundutbildning genomförs i Kollanda ca 10 veckor. Här lär du dig att köra grävmaskin och hjullastare. Du lär dig maskinskötsel, rit- och mätteknik samt säkerhet. Då du och din lärare bedömer att du har tillräcklig körvana fortsätter du utbildningen på ett entreprenadföretag. Där följer du arbetsplatsens arbetstider och de regler som gäller för branschen. Under utbildningstiden arbetar du in dig i branschen samtidigt som du får referenser och bred kompetens

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Du får själv stå för arbetskläder, skor samt resor till och från APL-platsen

Tänk på att

För att få vara på en arbetsplats behöver du ha ett B-körkort. Det är en fördel om du har viss vana av maskinkörning och har goda kunskaper i svenska samt matematik

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– B-körkort

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-MFA-2408-AE

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– B-körkort

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Ale

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 70-100% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Utbildningsstart

2024-08-05

Studieperioder

Studieperioder

Används för ansökan om studiemedel via CSN.

2024-08-05 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-06-06


Övrig information

Skola

Ale vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Ale

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Ale

Studiebesök

Vill du komma och träffa oss och få mer information eller titta hur utbildningen går till, Kontakta Mikael Ekström, Instruktör 0704 320 642 eller Peter Andreasson, Lärare 0732-013 112.

Besöksadress

Ledetvägen 4, 449 51 Alafors