Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Apputvecklare

Data/IT |Yrkesvux

Viktig information

Utbildningen kommer att genomföras på engelska, med en engeskspråkig lärare så för att du på ett bra sätt ska kunna tillgodogöra dig utbildningens innehåll ska du behärska engelska språket i tal och skrift. Du bör även ha  goda kunskaper inom matematik och god datorvana. Inriktningen på utbildningen kommer vara mot Android. Större delen av utbildningen genomförs på distans.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är till för att förbereda dig som en del av nästa generations Android-utvecklare. I denna kurs kommer du inte bara lära dig grunderna i programmering, utan också ges verktygen, tekniken, teorin och ramverket för att kunna bygga egna högkvalitativa mobilapplikationer.

Utbildningen är väldigt praktiskt lagd, och efter avslutad utbildning, kommer du besitta den kunskapsbas du behöver för att kunna bygga din egen portfölj av mobilappar som en presentation av ditt arbete för dina framtida arbetsgivare och till ditt CV. Kursen kommer lägga stor vikt kring utvecklande och problemlösning av riktiga problem och projekt för att du som nyutexaminerad skall vara så förberedd som möjligt i din framtida yrkeskarriär.

Då du för att lyckas som applikationsutvecklare inte bara behöver kunskaper inom programmering utan också en god förståelse för kommunikation och vikten av teamwork kommer utbildningen också att fokusera på hur du skall arbeta inom grupp och mot uppsatta mål.

Kurser

Programering 1
Programering 2
Datorteknik 1a
Datorteknik 1b
Information och kommunikation 1  
Webbserverprogrammering 1
Tillämpad programmering
Programhantering
Entreprenörskap

Utbildningen leder till

Efter avslutad kurs kommer du besitta en grundläggande förståelse i programmering och applikationsutveckling, vilket ger en god förberedelse att fortsätta inom branschen webbutveckling, informationsteknik, programmerare, appkonstruktör och utvecklare.

Via de här länkarna kan du läsa mer om yrkesbeskrivningar kopplade till yrket:
https://www.framtid.se/yrke/applikationsutvecklare
https://www.framtid.se/yrke/programmerare

Kostnader för eleven

Eventuella kostnader för kurslitteratur och resor kan tillkomma.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på kvällar och helger. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad.

Apl-perioder:

Information rörande Apl kommer att meddelas dig i början av utbildningsstart.

Antagning

Informationsmöte: Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerums vuxenutbildning, Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Ansvarig vuxenutbildning

Avichai Arbiv 
Utbildningsledare  
avichai.arbiv@lerum.se
Telefon 1: 0302-521525
Telefon 2: 076-8863823

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Engelska på grundläggande nivå eller motsvarande
– Matematik på grundläggande nivå eller motsvarande

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

INFORMATION OM UTBILDNING

Yrkesområde:

El och Energi

Utbildningsort:

Lerum

Längd:

45 veckor

Poäng:

940

Sista kompletteringsdag:

tisdag, november 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-AUV-2301-LM

Studieperioder:

2023-01-09 – 2023-06-30
2023-07-31 – 2023-12-15