Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Apputvecklare

Data/IT |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning kommer du besitta en grundläggande förståelse i programmering och applikationsutveckling, vilket ger en god förberedelse att fortsätta inom branschen webbutveckling, informationsteknik, programmerare, appkonstruktör och utvecklare.

Via de här länkarna kan du läsa mer om yrkesbeskrivningar kopplade till yrket:

https://www.framtid.se/yrke/applikationsutvecklare
https://www.framtid.se/yrke/programmerare

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen är på distans, förutom uppstartsmöte och 3 obligatoriska träffar.

Utbildningen innehåller 1-2 obligatoriska online-lektioner per vecka, privat handledning vid behov och eget arbete.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildningen är till för att förbereda dig som en del av nästa generations Android-utvecklare. I denna kurs kommer du inte bara lära dig grunderna i programmering, utan också ges verktygen, tekniken, teorin och ramverket för att kunna bygga egna högkvalitativa mobilapplikationer.

Utbildningen är väldigt praktiskt lagd, och efter avslutad utbildning, kommer du besitta den kunskapsbas du behöver för att kunna bygga din egen portfölj av mobilappar som en presentation av ditt arbete för dina framtida arbetsgivare och till ditt CV. Kursen kommer lägga stor vikt kring utvecklande och problemlösning och projekt för att du som nyutexaminerad skall vara så förberedd som möjligt i din framtida yrkeskarriär.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Eventuella kostnader för kurslitteratur och resor kan tillkomma.

Tänk på att

Utbildningen kommer att genomföras på engelska, med en engelskspråkig lärare. För att lyckas som applikationsutvecklare behöver du inte bara kunskaper inom programmering utan också en god förståelse för kommunikation och vikten av teamwork. Utbildningen fokuserar på hur du skall arbeta mot uppsatta mål och kräver god datavana.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-AUV-2408-LM

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Engelska

– Matematik

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-05 – 2024-12-27
2024-12-30 – 2025-06-27
2025-07-28 – 2025-08-29


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Lerum

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Lerum

Besöksadress

Almekärrsvägen 9, 443 39 Lerum

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.