Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Automationstekniker

El och energi |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du arbeta som automationstekniker. Ditt yrke kan också kallas instrumenttekniker, servicetekniker eller styr- och reglertekniker. Du kan arbeta inom många olika branscher – som fastighet, verkstadsindustri och processindustri. På vår utbildning lägger vi mest fokus på just processindustrin.

En ettårig utbildning för dig som gillar el, automation och robotar inom industrin. Goda chanser till jobb.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen ges på heltid under dagtid. Vi varvar teoretiska uppgifter med praktiska moment. Genom ett samarbete med Högskolan Väst i Trollhättan kommer vissa laborationer och studiebesök ske där. För övrigt ges utbildningen i Stenungsund

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

APL-perioderna kommer att ligga i block och under dessa block är du ute på arbetsplatsen tre dagar per vecka.

Under din APL följer du arbetsgivarens schema, vilket kan innebära att du även kan komma att jobba kvällar, helger och nätter.

Innehåll

Automationstekniker installerar, programmerar och underhåller automatiserade system.

Arbetet innebär också att utveckla nya tekniska lösningar för automatisk styrning.

Automationstekniker befinner sig oftast på en arbetsplats inom process- och tillverkningsindustrin där automatiserade produktionslösningar blir allt vanligare.

En del av arbetet handlar om att göra felsökningar med hjälp av mätinstrument och testprogram.

Detta lär dig dig om under utbildningen.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för böcker ca 2.000 kr

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.04.30

Anmälningskod GRY-AUT-2408-SD

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Matematik

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Stenungsund

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca Minst 15% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-08-12 – 2025-01-10
2025-01-13 – 2025-06-27


Övrig information

Skola

Stenungsunds vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Stenungsund

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Stenungsund

Besöksadress

Hasselbackevägen 76, 444 42 Stenungsund