Gå till GRvux startsida

Bagare / Konditor

Restaurang och livsmedel |Yrkesvux

”Bagare är ett hantverksyrke där du får använda din kreativitet!” citat från elev på utbildningen.

Viktig information

Vi följer branschens tider, vilket innebär att arbetet sker tidig morgon eller i skift. Det innebär att du behöver vara beredd på att gå upp tidigt på morgonen.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Kurspaketet Bagare är för dig som vill arbeta med ett hantverk där du skapar bröd och
konditoriprodukter. I utbildningen studerar du lika delar bageri och konditori samt livsmedelshygien.

Den skolförlagda delen äger rum vid Studium Bageri på Skånegatan och schemat är
branschanpassat med växelvis tidig morgon och sen eftermiddag. Det innebär att lektionerna
schemaläggs både vid 6-tiden på morgonen eller vid 12-tiden på eftermiddagen. Den här
utbildningen är på heltid, ca 40 timmar i veckan.
Ett viktigt inslag i utbildningen är det arbetsplatsförlagda lärandet (apl).

I kursen specialisering ingår ett avslutningsprov där du får chansen att visa allt du har lärt dig under
utbildningstiden. Produkterna som ingår i avslutningsprovet är klassiska matbröd och bakelser.

Kurspaketet omfattar 1300 poäng.

Utbildningen leder till

När du har genomfört utbildningen kan du arbeta som bagare. Arbetsuppgifterna för en bagare
innebär att arbeta med produktion av både bageri- och konditoriprodukter.

Kostnader för eleven

Du betalar 2 970 kronor för produkter, både inom bageriet och konditoriet, som du får ta med dig
hem under året.
Kostnaden delas upp vid två tillfällen under året. Kostnader för arbetskläder är ca 1500 kronor.

Studiebesök

Du är välkommen att mejla utbildningsledare hyam.yanni@educ.goteborg.se om du är intresserad
av att göra studiebesök på skolan. På vår hemsida kan du läsa vilka kurser som ingår i utbildningen.
Länk: https://www.studiumgbg.se/utbildningar/bageri/bagare/

Följ oss gärna på Studium Bageris FB- sida: studiumbageri och Studium Bageris Instagram:
studiumbageri
Där kan du se vad våra elever får göra i sin utbildning

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du
följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på
kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats. Apl-platsen kan ligga långt från din
bostad.

Apl-perioder:
Du har apl i två perioder under utbildningens gång. Varje period är ca 8 veckor och total tid för apl
under året är 16 veckor.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Göteborg, Skånegatan 20 (spårvagnshållplats Scandinavium)
Utbildningsanordnare: Studium
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskaper:
Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Restaurang och Livsmedel

Utbildningsort:

Göteborg

Utbildningsform:

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola.

Längd:

47 veckor

Poäng:

1 300

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-RBG-2208-GG

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-30