Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barberare

Hantverk |Yrkesvux

Utbildningen leder till

En barberare arbetar med olika hantverkstekniker och behandlingar på kunder så som klippning, styling och rakning. Efter avslutad utbildning är du redo för yrkeslivet som barberare. Du är då behörig att avlägga branschens gesällprov.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Studierna är på heltid, 40h/vecka. Du förväntas att vara på plats 100% av utbildningstiden i skolan och på din APL-plats. Utbildning kan komma att förläggas på eftermiddag /kvällstid.

För att kunna erlägga gesällbrev behöver du minst betyget E i samtliga kurser.

I utbildningen ingår studiebesök och visningar av branschföretag.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

60% av din utbildning sker på arbetsplatsförlagt lärande (APL) 3 dagar i veckan varje vecka, det innebär att du är på en arbetsplats och genomför en större del av utbildningen där. Du får vara beredd på restid till din APL-plats men även att du kan bli placerad i kranskommuner.

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Utbildning Barberare innehåller gymnasiekurser på 1500 poäng inom Hantverk. Du har också möjlighet att som tillval göra komvuxarbete 100 p.

I din utbildning kommer du att arbeta med olika hantverkstekniker, lära dig om material och miljö, design och estetiskt tänkande. Du får träna på de arbetsprocesser som krävs för att du ska kunna utföra ditt yrke och ge dina kunder olika behandlingar, från idé till en färdig produkt. Du kommer också lära dig kommunikation och service för att kunna bemöta och ta hand om dina kunder. Som barberare behöver du ha social kompetens, vara serviceinriktad och intresserad av att möta och arbeta med människor.

Utbildningen ger dig en förståelse för yrkets karaktär, hantverkstraditioner och utvecklingsmöjligheter. Arbetet är fysiskt krävande då du står och går hela dagarna.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnaden för dig som elev uppgår till 6495 kr för 2 övningshuvuden samt en verktygsväska. För övrigt får du som elev låna litteratur och olika arbetsmaterial av skolan. Betalning skall vara oss tillhanda en vecka efter påbörjad utbildning.

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRY-HBB-2404-GG

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Göteborg

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 50-69% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-06-28
2024-08-05 – 2024-12-20
2025-01-06 – 2025-06-27


Övrig information

Skola

Burgårdens gymnasium Vux

Plats för utbildningen

Göteborg

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Göteborg

Studiebesök

Vill du komma på studiebesök på skolan kan du skicka en intresseanmälan. Anmälan sker via epost nina.martin@educ.goteborg.se

Besöksadress

Skånegatan 20 i Göteborg (hållplats Scandinavium)