Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare

Barn och fritid |Yrkesvux med språkstöd

I samband med efteranmälan görs antagningen av behöriga sökande i den ordning de kompletta ansökningarna registreras och behandlas. De som är först med att skicka in sina kompletta ansökningar, som visar att de är behöriga till utbildningarna, är de som kommer att erbjudas plats på utbildningen. Utbildningen kommer att tas bort från hemsidan och inte längre vara sökbar när samtliga utbildningsplatser fyllts.

Viktig information

Utbildningen Barnskötare med språkstöd passar dig som vill arbeta med barn och ungdomar. Utbildningen vänder sig till dig som är klar med sfi, men som inte är färdig med svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Utbildningen är på heltid, 40 timmar i veckan. Schemalagd tid kan vara måndag – torsdag, 9-16.  Övrig tid är självstudier. Yrkesläraren och svenskaläraren samarbetar i yrkesutbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket.

OBSERVERA: GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Studerar du på utbildningen Barnskötare med språkstöd läser du svenska som andraspråk och yrkeskurser inom Barn- och fritid. Du lär dig svenska som används på förskolan och i skolan så att du är väl förberedd för ett arbete efter avslutade studier.

Utbildningen leder till

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta med barn och unga inom förskola, skola och fritidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet. Efter yrkesutbildningen till Barnskötare kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Du får även en grund om du vill vidareutbilda dig. Det är stor efterfrågan på utbildad personal inom framförallt förskolan.

Kostnader för eleven

Utbildningen är kostnadsfri och det finns möjlighet att söka studiemedel via CSN. Kostnaden för kurslitteratur tillkommer på cirka 2000-3000kr.

Studiebesök

Vi kommer att ha öppet hus i augusti. Du kan hålla dig uppdaterad på våra sociala medier Facebook och Instagram för mer information.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar 06.30 någon morgon och kan jobba till 19.00 någon dag under din praktik. Du får vara beredd på restid till din APL-plats.

APL genomförs i kurserna Skapande verksamhet och Pedagogiskt arbete.

Antagning

Informationsmöte: Alla som har sökt till utbildningen kommer att bjudas in till ett digitalt informationsmöte där vi ger mer information om utbildningen, antagningen och besvarar era frågor. Inbjudan kommer skickas till dig via e-post och du kommer få en länk till Teamsmötet.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Utbildningen kommer genomföras i våra fina lokaler på Nygatan 10 i Kungsbacka.
Utbildningsanordnare: Visible Care
Ansvarig vuxenutbildning: Vuxenutbildningen Kungsbacka

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildning

Yrkesområde:

Barn och fritid

Utbildningsort:

Kungsbacka

Längd:

81 veckor

Poäng:

1 600

Efteranmälan:

Ja

Anmälningskod:

GES-BSE-2210-KA

Studieperioder:

Period 1 2022-10-24 – 2022-12-30
Period 2 2023-01-02 – 2023-07-07
Period 3 2023-08-07 – 2023-12-29
Period 4 2024-01-01 – 2024-06-07