Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare

Barn och fritid |Yrkesvux med språkstöd

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom förskolan eller som elevassistent i skolan.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Den här utbildningen är gruppundervisning på heltid, ca 40 timmar i veckan.  Undervisningen är på skolan.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15% apl i din utbildning.

Viktig information

Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för att få göra praktik i förskola eller skola. Det ansöker du om på Polisens webbplats. 

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Att arbeta med barn och utbildning är betydelsefullt. Som barnskötare är ditt uppdrag att tillsammans med ett arbetslag skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för barn mellan 1 och 6 år under tiden barnens vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Utbildningen ger dig en bred kompetens inom pedagogiskt och socialt arbete.

Utbildningen syftar till att ge dig:

  • Kunskaper om grundläggande demokratiska värden

  • Kunskaper kring styrdokument och organisation

  • Kunskaper om pedagogens roll för barns lärande och utveckling

  • Kunskaper kring naturen och utomhusaktiviteter

  • Kunskaper kring ett inkluderande arbetssätt

  • Kunskaper kring att planera genomföra och utvärdera.

  • Kunskaper om barns utveckling, lärande och socialisation

  • Kunskaper kring hälsa och livsvillkor

  • Kunskaper kring kommunikation och samarbete

  • Kunskaper om arbetsmiljö och ett säkert arbetssätt.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Kostnad för böcker ca 3-4.000 kr

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi D

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRS-BSE-2404-SD

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg från sfi-kurs enligt nedan eller ha motsvarande kunskaper samt inte ha godkänt betyg i svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD).

– Sfi D

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Stenungsund

Utbildningsform

Yrkesvux med språkstöd

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-08 – 2024-06-28
2024-08-05 – 2025-01-10
2025-01-13 – 2025-06-27
2025-08-04 – 2025-12-26


Övrig information

Skola

Stenungsunds vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Stenungsund

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Stenungsund

Besöksadress

Munkerödsvägen 4 44432 Stenungsund

Informationsmöte

Du kan bli kallad till gruppinformation.  Gruppinformationen syftar till att ge dig den information du behöver för att veta om utbildningen är rätt för dig. Du får också möjlighet att ställa frågor. Om du inte kan komma på gruppinformationen, påverkas inte din möjlighet att få en plats på utbildningen.  I samband med gruppinformationen kan det hållas intervjuer. Alla som söker kanske inte får plats.  Till gruppinformationen kallas fler sökande än det finns platser.