Gå till GRvux startsida

Barnskötare

Barn och fritid |Lärlingsvux

Lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen
sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som
följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Viktig information

För att få göra sin APL- på en förskola måste ett utdrag från belastningsregistret uppvisas vid
antagning. Det är däför viktigt att du beställer detta så snart du fått antagningsbesked.
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Utbildningens innehåll

En barnskötarutbildning ger dig kompetens att ansvara tillsammans med förskolläraren för barnen
på en förskola eller en avdelning på förskolan.

Med utgångspunkt i läroplanen för förskolan och med distanskurser i teori samt skolförlagda
workshops, kommer du att förbereda dig för en barnskötares uppdrag. Du får lära dig att ge barnen
en trygg och stimulerande vistelse, med omsorg, lek och utomhuspedagogik.

Utbildningen leder till

Efter utbildningen har du kunskap och erfarenhet för att arbeta som barnskötare.
Via de här länkarna kan du läsa mer och se på filmer om yrket:
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/valj-yrke/hitta-yrken/yr
https://www.framtid.se/yrke/barnskotare

Kostnader för eleven

Eleven står själv för kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder och resor kan
tillkomma.

Utbildning på arbetsplatsen

Utbildningen genomförs på en förskola, som arbetsplatsförlagt lärande (APL). Praktikplatsen
arrangeras av oss i samarbete med eleven. Du kommer att arbeta tillsammans med en handledare
och följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du
arbetar eftermiddagspass. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats. I regel får man ingen
ersättning från förskolan under utbildningen, däremot är utbildningen CSN-berättigad.

Antagning

Om du uppfyller förkunskapskraven för utbildningen sker antagning utifrån tillgång på
utbildningsplatser.

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Ansvarig vuxenutbildning: Lerums vuxenutbildning

Förkunskaper:
Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.
För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Barn och fritid

Utbildningsort:

Lerum

Utbildningsform:

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen
sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som
följer dig genom utbildningen. Utbildningen är på heltid.

Längd:

53 veckor

Poäng:

1 340

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRL-BSE-2208-LM

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-30
2023-07-31 – 2023-09-08