Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare

Barn och fritid |Yrkesvux

”Att jobba med barn är att jobba med framtiden! Denna utbildningen passar mig eftersom jag jobbar
extra som barnskötare redan. Det är bra att ha undervisning två dagar i veckan och studera resten
på egen hand.” Citat av elev på barnskötarutbildningen.

Viktig information

Vid kurstart görs en individuell studieplan och du kan välja studietakt (50%, 75% eller 100%).
Utbildingens längd varierar beroende på din studietakt.

Du har lektioner och handledning en till två dagar i veckan i skolan och resten av studierna sker på
egen hand hemma via datorn eller i skolans studiehall där det finns tillgång till handledare och
datorer. Vid kurstart görs en individuell studieplan.

Utdrag från belastningsregistret för skola och förskola krävs för att få göra apl inom förskola/skola.

OBSERVERA: GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms
om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du
kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du
får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar
alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav
används inte i Efteranmälan

Utbildningens innehåll

Du lär dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig i att
möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom barnomsorgen.
Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din
främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar
arbetar eller studerar. Att ge omsorg, delta i lekar och utomhusaktiviteter är viktiga delar av jobbet.

Kostnader för eleven

Kostnad för litteratur tillkommer med ca 5000 kr för hela utbildningen.

Studiebesök

Ta kontakt med Maria Johansson maria.johansson@moa-larcentrum.se om du vill göra
studiebesök på skolan.

Frågor som inte har med studiebesök att göra exempelvis om ansökan och antagning ska skickas till
info@arbvux.goteborg.se

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du
följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl på
kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
Det ingår två APL-perioder om 4 veckor vardera.
APL utförs alltid på heltid vilket innebär 100% studietakt .

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Östra Hamngatan 30-34, Göteborg
Utbildningsanordnare: MoA Lärcentrum
Ansvarig vuxenutbildning: Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad

Förkunskaper:
Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)
    Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
    hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Barn och fritid

Utbildningsort:

Göteborg

Utbildningsform:

Yrkesvux innebär att du läser till ett yrke och utbildningen sker i huvudsak på skola.

Längd:

63 veckor

Poäng:

1 350

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, september 6, 2022

Anmälningskod:

GRY-BSF-2210-GG

Studieperiod:

2022-10-24 – 2022-12-23
2023-01-09 – 2023-06-30
2023-08-07 – 2023-12-22
2024-01-08 – 2024-03-08