Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare – flex

Barn och fritid |Yrkesvux

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom pedagogisk verksamhet i kommunal eller privat regi. Du kommer att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta arbetsuppgift är att ge barnen en trygg, stimulerande och pedagogisk inriktad verksamhet under den tid då deras föräldrar arbetar.

Utbildningens innehåll och upplägg

Hur är utbildningen upplagd

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar, vikarierar eller vill arbeta inom barnomsorgen men som inte har en gymnasial utbildning inom barn- och fritidsprogammet.

Detta är en flexutbildning vilket innebär att du deltar i lärarledda skolförlagda lektioner en dag i veckan. Resterande studietid arbetar du på din befintliga arbetsplats med apl inkluderat i din tjänst. Skolan ordnar förskola för apl om du saknar det.

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår minst 15% apl i din utbildning.

Viktig information

För att få göra sin APL- på en skola / fritidshem måste ett utdrag från belastningsregistret uppvisas vid utbildningsstart. Det är därför viktigt att du beställer detta så snart du fått antagningsbesked.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Se här för mer information om arbetsplatsförlagt lärande.

Innehåll

Yrkesutbildningen ger dig en god grund för att arbeta som barnskötare inom förskolan och barnomsorgen. Det är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag.

Med utgångspunkt i läroplanen för förskolan och med distanskurser i teori samt skolförlagda lektioner, kommer du att förbereda dig för en barnskötares uppdrag. Du får lära dig att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse, med omsorg, lek och utomhuspedagogik.

Vad behövs för att kunna läsa utbildningen

Kostnader

Eleven står själv för kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder och resor kan tillkomma

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att boka en nivåbedömning.

Se här för mer information om ansökan och antagning.

Ansökningsinformation

Sista ansökningsdag 2024.01.30

Anmälningskod GRY-BSF-2404-LM

Förkunskaper

För att vara behörig ska du ha godkänt betyg i följande kurser på grundläggande nivå eller ha motsvarande kunskaper:

– Svenska (GRNSVED) eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Se även här för fullständig information.

Information om utbildningen

Utbildningsort

Lerum

Utbildningsform

Yrkesvux

Utbildningsform

Det finns olika sätt att studera på, t.ex. med eller utan språkstöd, i skolan eller på arbetsplats.

Arbetsplatsförlagt Lärande

APL omfattar ca 15-29% av utbildningen

APL

Här ser du hur mycket av utbildningstiden som är arbetsplatsförlagt lärande.

Studieperioder

2024-04-01 – 2024-07-05
2024-08-05 – 2025-01-03
2025-01-06 – 2025-05-02


Övrig information

Skola

Lerums vuxenutbildning

Plats för utbildningen

Lerum

Ansvaring vuxenutbildning

Komvux i Lerum

Studiebesök

Lerums vuxenutbildning

Susanne Petersson, Utbildningsledare  

susanne.petersson@lerum.se

Telefon 1: 0302-521042, Telefon 2: 076-129 55 28

Besöksadress

Skohuset, Almekärrsvägen 9, 44339 Lerum

Informationsmöte

Du får kallelse till informationsmöte i välkomstbrev som skickas ut efter antagningsbesked.