Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare – Flex

Barn och fritid |Yrkesvux

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar, vikarierar eller vill arbeta inom barnomsorgen men som inte har en gymnasial utbildning inom barn- och fritidsprogammet.

Viktig information

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Yrkesutbildningen ger dig en god grund för att arbeta som barnskötare inom förskolan och barnomsorgen. Det är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag. Detta är en flexutbildning vilket innebär att du deltar i lärarledda skolförlagda lektioner en dag i veckan. Resterande studietid arbetar du på din befintliga arbetsplats med apl inkluderat i din tjänst. Skolan ordnar förskola för apl om du saknar det.

Med utgångspunkt i läroplanen för förskolan och med distanskurser i teori samt skolförlagda lektioner, kommer du att förbereda dig för en barnskötares uppdrag. Du får lära dig att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse, med omsorg, lek och utomhuspedagogik.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom pedagogisk verksamhet i kommunal eller privat regi. Du kommer att arbeta med barn i olika åldrar och din främsta arbetsuppgift är att ge barnen en trygg, stimulerande och pedagogisk inriktad verksamhet under den tid då deras föräldrar arbetar.

Kostnader för eleven

Eleven står själv för kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder och resor kan tillkomma

Apl – Arbetsplatsförlagt lärande:

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl,  i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du följer handledarens arbetstider. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din bostad.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerums vuxenutbildning, Almekärrsvägen 9, 443 39 Lerum.
Utbildningsanordnare: Lerums Kommun
Ansvarig vuxenutbildning: Lerums vuxenutbildning

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:
 
– Svenska eller svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Barn och fritid

Utbildningsort:

Lerum

Längd:

54 veckor

Poäng:

1 340

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRY-BSF-2301-LM

Studieperioder:

Period 1 2023-01-16 – 2023-06-30
Period 2 2023-07-31 – 2023-12-29
Period 3 2024-01-01 – 2024-02-23