Gå till GRvux startsida

Barnskötare flex

Barn och fritid |Yrkesvux

Utbildningens innehåll

Utbildningen vänder sig till dig som idag arbetar, vikarierar eller vill arbeta inom barnomsorgen men
som inte har en gymnasial utbildning inom barn- och fritidsprogammet.

Yrkesutbildningen ger dig en god grund för att arbeta som barnskötare inom förskolan och
barnomsorgen. Det är ett aktivt arbete där du blir en viktig del av barnens vardag. Detta är en
flexutbildning vilket innebär att du deltar i lärarledda skolförlagda lektioner en dag i veckan.
Resterande studietid arbetar du på din befintliga arbetsplats med apl inkluderat i din tjänst. Skolan
ordnar förskola för apl om du saknar det.

Med utgångspunkt i läroplanen för förskolan och med distanskurser i teori samt skolförlagda
lektioner, kommer du att förbereda dig för en barnskötares uppdrag. Du får lära dig att ge barnen en
trygg och stimulerande vistelse, med omsorg, lek och utomhuspedagogik.

Utbildningen leder till

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att arbeta som barnskötare inom barnomsorgen.
Arbetsuppgifter för en barnskötare i förskolan innebär att arbeta med barn i olika åldrar och din
främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar
arbetar eller studerar. Att ge omsorg, delta i lekar och utomhusaktiviteter är viktiga delar av jobbet.

Kostnader för eleven

Eleven står själv för kurslitteratur. Andra kostnader som t ex för arbetskläder och resor kan
tillkomma

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du får en handledare som stöttar dig och du
följer handledarens arbetstider. Du får vara beredd på att din apl-plats kan ligga långt från din
bostad.

Antagning

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Lerums vuxenutbildning, Almekärrsvägen 9, 443 39 Lerum.
Utbildningsanordnare: Lerums Kommun
Ansvarig vuxenutbildning: Lerums vuxenutbildning

Förkunskaper:
Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller svenska som andraspråk (GRNSVAD)

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Barn och fritid

Utbildningsort:

Lerum

Utbildningsform:

Längd:

54 veckor

Poäng:

1 340

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-BSF-2208-LM

Studieperiod:

2022-08-08 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-06-30
2023-07-31 – 2023-09-08