Gå till GRvux startsida

Barnskötare flex

Barn och fritid |Yrkesvux

Vill du arbeta med barn och barnens utveckling, ge de stimulans och trygghet, ge omsorg och
möjlighet till lärande? Då ska du söka den här utbildningen.

Viktig information

Du som söker denna utbildning ska ha intresse för yrket. Du ska visa ett utdrag ur
belastningsregistret för att kunna börja din APL.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. I den praktiska delen får du använda de teoretiska
kunskaperna i arbete med barn och personal på en förskola. I den teoretiska delen av utbildningen
får du bland annat lära dig om det pedagogiska uppdraget utifrån styrdokument, etik, barns rätt och
pedagogisk planering och pedagogiskt förhållningssätt. Kunskaper om kommunikationens betydelse
för lärande och utveckling är viktiga delar i utbildningen men också om grupprocesser, samtal på
olika nivåer, konflikthantering, föräldrakontakter, utvecklingssamtal och samtalsmetodik. Du
kommer också få tillägna dig kunskaper om människors lärande, utveckling och socialisation i olika
sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. En del av utbildningen ägnas också till
barns olikheter, deras förutsättningar och möjligheter för lärande och deltagande i olika situationer
och aktiviteter, samt innebörden av ett inkluderande arbetssätt.

I praktiken på förskolan kommer du möta barn och personal från många olika bakgrunder såväl
socialt som kulturellt och där kunskaper om kulturmöten och etnicitet mm är viktiga och det lär du
dig i kursen Etnicitet och kulturmöten. Hälsa är ett viktigt kunskapsområde, både den egna och
andras hälsa och livsstil såväl när det gäller kost som motion. Det och mycket mer lär du dig i kursen
Hälsopedagogik.

Du kommer också möta barn med olika funktionsnedsättningar på förskolan. Det kan vara barn med
fysiska funktionsnedsättningar eller barn med exempelvis ADHD, utvecklingsstörning eller autism. I
kursen Specialpedagogik 1 får du mycket kunskaper om olika slags funktionsnedsättningar.

Sista terminen läser du inriktningskursen Skapande verksamhet. I den kursen får du lära dig mer om skapandets betydelse för människors lärande och växande, och hur man kan använda bild och form,
drama, dans och musik som redskap i pedagogiska sammanhang. I kursen ingår också olika
metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter.
Undervisningen av utbildningen erbjuds som FLEX , lektionerna kommer vara en blandning av
undervisning på plats i skolan, på distans via Google MEET eller inspelade lektioner.

Utbildningens innehåll

Orienteringskurs 80p
Pedagogiskt arbete 200p
Barns lärande och växande 100p
Lärande och utveckling 100p
Människors miljöer 100p
Pedagogiska teorier och praktiker 100p
Naturguidning 1 100p
Hälsopedagogik 100p
Kommunikation 100p
Etnicitet och kulturmöten 100p
Skapande verksamhet 100p
Specialpedagogik 1 100p
Pedagogiskt ledarskap 100p

Utbildningen leder till

Barnskötaren ansvarar tillsammans med förskolläraren för barnen på en del av en förskola.
Din uppgift blir att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse under den tid då deras föräldrar
arbetar. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar av jobbet. Utgångspunkten för det
som händer på förskolan är läroplanen för förskolan.

Kostnader för eleven

1000-1500 kr

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

Det ingår arbetsplatsförlagt lärande, apl, i utbildningen. Arbetsförlagt lärande innebär att du är på
en arbetsplats och genomför en del av utbildningen där. Du har en handledare som stöttar dig och
du följer handledarens arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller gör din apl
på kvällar och helger. Du får vara beredd på restid till din apl-plats.

Apl-perioder:
En stor del av utbildningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en
yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen

Antagning

Om din ansökan blir godkänd kan du bli kallad till informationsmöte. Om du går vidare blir du
antagen till utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet
kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i
webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress
som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din
hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i
systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Campus Mölndal
Utbildningsanordnare: Campus Mölnal
Ansvarig vuxenutbildning: Mölndal


Förkunskaper:
Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen syftar att ge
och bedöms kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du får inte läsa kurser som du redan har ett
godkänt betyg i. Om du blir antagen kommer dessa kurser att exkluderas från din utbildning.

För att du ska kunna bedömas tillgodogöra dig den här utbildningen behöver du ha godkänt i
följande kurser på grundläggande nivå eller motsvarande:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk

Om du har tillräckliga kunskaper men saknar betyg så behöver du kontakta vuxenutbildningen i din
hemkommun.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopior på dina betyg (med rektors underskrift) i efterfrågade ämnen på ditt
studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av
sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända.

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som
utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Barn och fritid

Utbildningsort:

Mölndal

Utbildningsform:

Längd:

47 veckor

Poäng:

1 380

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, maj 10, 2022

Anmälningskod:

GRY-BSF-2208-ML

Studieperiod:

2022-08-15 – 2022-12-30
2023-01-02 – 2023-07-07