Skip to main content
Gå till GRvux startsida

Barnskötare – Lärling

Barn och fritid |Yrkesvux med språkstöd

Har du ett intresse för att arbeta inom barnomsorg och möjlighet att studera på heltid?

Den här utbildningen vänder sig till dig som är klar med SFI D och inte har läst klart  grundläggande svenska. Du studerar yrkeskurser med fokus på barns lärande och utveckling. Dina studier genomförs minst 70 %  på en arbetsplats (APL) ute på olika förskolor i Partille.  Under utbildningen får du stöd i svenska språket.

Viktig information

En lärlingsutbildning inom komvux är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Ibland börjar du tidigt på morgonen och vissa dagar slutar du sent på eftermiddagen.
Skolan kommer begära ett utdrag ur belastningsregistret.

OBS! GRvux har infört svarskrav. Du kommer att få ett meddelande per mail och/eller sms om du blir erbjuden en plats eller en reservplats på någon av de utbildningar du har ansökt till. Du kan få svarskrav på flera utbildningar och du måste tacka ja eller nej till varje enskilt svarskrav du får. Reserv innebär att du står i kö och antas i mån av plats. Om du inte svarar i tid eller inte svarar alls kommer din erbjudna plats eller reservplats att gå till en annan sökande. OBS! svarskrav används inte i Efteranmälan.

Utbildningens innehåll

Som barnskötare ansvarar du för barnen på en förskola tillsammans med förskolelärare.  I arbetet ingår allt från att läsa sagor, upptäcka naturen tillsammans med barnen, hjälpa de yngsta barnen med blöjbyten, påklädning och matning. På förskolor är barn och personal utomhus en stor del av dagen eftersom detta är en viktig del av barnens utveckling. En annan viktig del av barnskötarens arbete handlar om att hålla kontakten med barnens föräldrar. Din främsta uppgift är att ge barnen en trygg och stimulerande  vistelse under den tid de vistas på förskola.

Du kommer  bland annat att läsa om barns lärande och växande och  pedagogiskt arbete. Utbildningen  bedrivs på heltid och är upplagd så att APL varvas med teoretiska studier.

Utbildningen leder till

Som barnskötare kan du arbeta inom förskolan men även  inom viss annan pedagogisk verksamhet. I dina arbetsuppgifter ingår att  tillsammans med förskolelärare ansvara för barnens vistelse på förskolan  och  barnens utveckling. Du arbetar både i barngrupp  och tillsammans med förskolelärare  och annan personal som arbetar på förskolan. Du kan arbeta både i kommunal  och privat förskoleverksamhet.

Kostnader för eleven

3000-4000 kronor för kurslitteratur

Arbetsplatsförlagt lärande, apl

70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats där du följer din handledares arbetstider. Det kan betyda att du ibland börjar tidigt på morgonen eller att du slutar senare på dagen. Du får vara beredd på restid till din arbetsplats.

Antagning

Informationsmöte:
Inför antagning kommer du att bli kallad till ett informationsmöte där du får veta mer om utbildningen. Några veckor efter informationsmötet kommer du att få besked om du får en plats på utbildningen.

Kurs- och antagningsbesked:
Du kommer att kunna ta del av beskedet genom att logga in på ditt studerandekonto. Beskedet kommer också att skickas till dig via e-post. Det är därför viktigt att din e-postadress är uppdaterad i webbansökan samt att du har koll på dina inloggningsuppgifter.

Om du har blivit av med dina inloggningsuppgifter och inte längre har tillgång till den e-postadress som du angav vid registrering i webbansökan måste du legitimera dig hos vuxenutbildningen i din hemkommun. Då kan du få hjälp att uppdatera e-postadressen och komma åt dina uppgifter i systemet.

Övrig information

Plats för utbildningen: Gamla kronvägen 56, 433 33 Partille
Utbildningsanordnare:Vuxenutbildningen i Partille
Ansvarig vuxenutbildning: Vuxenutbildningen i Partille

Förkunskaper: 

Du är behörig att läsa den här utbildningen om du saknar de kunskaper utbildningen skall ge.

För att kunna bli antagen gäller det att du:
– har lägst betyg E från sfi kurs D eller motsvarande
– inte är klar med svenska som andraspråk på grundläggande nivå
– har förutsättningar att läsa en yrkesutbildning i kombination med studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå

Om din ansökan saknar betyg kan det bli aktuellt att du får mer information om hur du ska göra.

Dokument som ska bifogas ansökan

Ladda upp kopia på ditt betyg (med rektors underskrift) i SFI på ditt studerandekonto. Meritsammanställningar från Antagning.se, studieplaner eller andra typer av sammanställningar som inte är en betygshandling med underskrift är inte godkända. 

Borttappade originalbetyg

Om du saknar betygshandlingar från tidigare studier vänder du dig i första hand till den skola som utfärdade betygen och i andra hand till stads-, kommun- eller regionarkivet.

Ansökningsinformation

Ej sökbar

Information om utbildningen

Yrkesområde:

Barn och fritid

Utbildningsort:

Partille

Längd:

74 veckor

Poäng:

1 580

Sista kompletteringsdag:

Tisdag, November 1, 2022

Anmälningskod:

GRX-BSE-2301-PE

Studieperioder:

Period 1 2023-01-09-2023-07-07
Period 2 2023-08-07-2023-12-29
Period 3 2024-01-01-2024-07-05